Поиск по сайту:

ODA

ODA

Beneficiari eligibili: Persoană fizică cu activitate de întreprinzător sau persoană juridică care corespunde criteriilor de clasificare a sectorului IMM, și anume:

 • întreprinderi debutante;
 • întreprinderi nou create;
 • întreprinderi fondate de tineri antreprenori- fondate de tineri între 18—35 ani și dețin cel puțin 51 % din proprietatea întreprinderii și activează minim 12 luni;
 • întreprinderi active – întreprinderi ce activează minim 12 luni;
 • întreprinderi fondate sau gestionate de femei antreprenoare (nou create si active);
 • întreprinderi exportatoare sau orientate spre export - Întreprindere ce activează minim 24 luni și efectuează export sau bunurile procurate din contul creditului vor facilita orientarea întreprinderii spre export.

Suma maximă a creditului

 • minim 500 000 MDL – maxim 7 000 000 MDL
 • maxim 80% din suma creditului
  *suma și cota maximă de garantare se stabilește după tipul întreprinderii care urmează să beneficieze de garanția ODA.

Pentru garanțiile emise până la data de 31.12.2022 pentru creditele solicitate de întreprinderile ce activează mai mult de 12 luni, cota maximă de garantare va constitui 80% din suma creditului.


Valuta garanției: monedă națională

Pentru creditele acordate în valută, garanția va fi emisă, în monedă națională, la cursul oficial al BNM din data cererii de garantare, care va fi aplicat pe toată perioada de acțiune a garanției.


Costurile

Comisionul de garantare – 0% anual pentru un termen de 12 luni din momentul emiterii garanției financiare pentru garanțiile solicitate până la data de 31.12.2022.

*Pentru perioada ce depășește 12 luni –  comisionul de garantare va constitui 0,5 % anual  din suma garanției, conform graficului stabilit în contractul de garantare dintre Garant și Ordonator.


Proiecte neeligibile:

 • întreprinderile de stat și municipale;
 • întreprinderile care practic următoarele activități:
 • fabricarea și vânzarea produselor interzise de legislația în vigoare, speculații valutare,

  investiții în valori mobiliare,

  finanțarea companiilor de construcții sau proiectelor de construcție a imobilelor locative,

  acordarea împrumuturilor persoanelor fizice și juridice,

  activități de cazinou și jocuri de noroc.

 • darea în chirie a spațiilor proprii.