Căutare personalizată:

ODIMM

ODIMM- garanţii financiare

Beneficiari eligibili: Persoană fizică cu activitate de întreprinzător sau persoană juridică care corespunde criteriilor de clasificare a sectorului IMM, și anume:

 • întreprinderi debutante;
 • întreprinderi nou create;
 • întreprinderi fondate de tineri antreprenori - fondate de tineri între 18—35 ani și dețin cel puțin 51 % din proprietatea întreprinderii și activează minim 12 luni;
 • întreprinderi active – întreprinderi ce activează minim 12 luni;
 • întreprinderi fondate sau gestionate de femei antreprenoare;
 • întreprinderi exportatoare sau orientate spre export - Întreprindere ce activează minim 24 luni și efectuează export sau bunurile procurate din contul creditului vor facilita orientarea întreprinderii spre export.

Suma maximă a creditului:

minim 500 000 MDL – maxim 5 000 000 MDL

maxim 80 % din suma creditului, dar nu va depăși

Suma și cota maximă de garantare se stabilește după tipul întreprinderii care urmează să beneficieze de garanția ODIMM.

Valuta garanției: monedă națională

Pentru creditele acordate în valută, garanția va fi emisă, în monedă națională, la cursul oficial al BNM din data cererii de garantare, care va fi aplicat pe toată perioada de acțiune a garanției.

Costurile: Comisionul de garantare – 0,5% anual*

*Comisionul de garantare va constitui - 0% anual din suma garanției, până la data de 31.12.2021 pentru întreprinderile din domeniul agricol (CAEM Secțiunea A - Agricultură, Silvicultură și Pescuit), care vor solicita garanții financiare până la data de 31.03.2021.

Proiecte neeligibile:

 • fabricarea și vânzarea produselor interzise de legislația în vigoare, speculații valutare,
 • investiții în valori mobiliare,
 • finanțarea companiilor de construcții sau proiectelor de construcție a imobilelor locative,
 • acordarea împrumuturilor persoanelor fizice și juridice,
 • activități de cazinou și jocuri de noroc.