Arhiva noutatilor

ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR BС„MOLDINDCONBANK” S.A.

02.03.2015

Stimaţi acţionari ai BC „Moldindconbank” S.A.

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu hotărîrea Consiliului Băncii din 27.02.2015 (proces-verbal nr.2), la 25 martie 2015, ora 11-00, în sediul Băncii centrale se va desfăşura Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

Ordinea de zi:

Cu privire la majorarea capitalului social prin efectuarea emisiunii a XVII–a suplimentare închise de acţiuni ale BC „Moldindconbank” S.A.

Informaţii suplimentare:

- Adunarea se desfăşoară prin corespondenţă.

- Lista acţionarilor cu dreptul de participare la adunare este întocmită la data de 03.03.2015.

- Exercitarea dreptului de vot se desfăşoară prin completarea buletinului de vot prin corespondenţă expediat fiecărui acţionar sau reprezentantului său legal, ori deţinătorului nominal de acţiuni sub formă de aviz.

- Buletinul de vot prin corespondenţă urmează să fie semnat de către acţionar sau de reprezentantul său legal şi autentificat de notar sau de administraţia organizaţiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acţionarului, iar pentru pensionari - de organul de asistenţă socială de la locul de trai.

- Buletinul de vot prin corespondenţă urmează să fie expediat nu mai târziu de 25 martie 2015, ora 11-00, pe adresa: mun. Chişinău. str. Armenească, 38, bir. 418.

- Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vizează ordinea de zi a adunării, începînd cu 16.03.2015, între orele 9.00 – 16.00, în sediul Băncii din str. Armenească, 38, bir.418.

 

Preşedinte al Comitetului de conducere                       Leonid Talmaci

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40