20.01.2015

Stimaţi clienţi, acţionari şi parteneri ai BC Moldindconbank S.A.,

Vă informăm că, în baza deciziei Consiliului Băncii, începînd cu data de 20 ianuarie 2015, funcţia de preşedinte al Comitetului de conducere a BC Moldindconbank S.A. va fi exercitată de către Dl Leonid Talmaci.

De menţionat, că profesionalismul şi experienţa Dnei Svetlana Banari, care mai bine de 7 ani a ocupat funcţia respectivă, va fi în continuare valorificată în măsură deplină pentru progresul Băncii, prin exercitarea atribuţiilor noi în calitate de consilier al președintelui Consiliului Băncii.

Remanierile respective în conducerea de vîrf a Băncii au menirea de a consolida succesele obţinute în ultimii ani şi de a crea noi oportunități pentru dezvoltarea în continuare a Băncii.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71