Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor BC"Moldindconbank" S.A.

30.10.2014

Stimate acţionar,

BC”Moldindconbank”S.A. Vă informează că în Monitorul Oficial nr.238-246/559 din 15.08.2014 a fost publicată modificarea şi completarea Legii instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, potrivit căreia nivelul cotei substanţiale în capitalul social al băncilor a fost diminuat de la 5% la 1%.

Respectiv acţionarii, precum şi grupele de persoane ce acţionează concertat şi care deţin cote de participare în capitalul social al băncii în mărime de 1% şi mai mult, vor fi monitorizaţi de către Banca Naţională a Moldovei în vederea corespunderii criteriilor stabilite de art. 15.3 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 privind evaluarea achizitorului potenţial.

În conformitate cu prevederile articolului nr.15 Legii instituţiilor financiare fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale:

a) nici un achizitor potenţial nu poate să dobîndească, prin nici o modalitate, o cotă substanţială (echivalentul de 1% sau mai mult din capitalul Băncii) în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa;

b) nici o persoană nu poate să dobîndească, individual sau concertat, prin nici o modalitate, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile alin.(2) art.15 al Legii instituţiilor financiare.

În alin.(2) art. 15 al al Legii instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 este stipulat că exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi pentru membrii consiliului societăţii, ai organului executiv şi ai comisiei de cenzori, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept din data achiziţiei realizate cu încălcarea prevederilor alin.(1). Banca Naţională informează achizitorul şi banca, în termen de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziţia realizată cu încălcarea prevederilor alin.(1), despre incidenţa prevederilor vizînd suspendarea exerciţiului drepturilor prevăzute la prezentul alineat.

c) nici un deţinător de cotă în capitalul social al băncii nu poate aduce ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiunile băncii.

În conformitate cu art. 8 din Legea nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.120, art.863) cota substanţială (echivalentul de 1% sau mai mult din capitalul Băncii) poate constitui obiect al gajului doar cu permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei.

Modificările nominalizate sunt efectuate în scopul gestiunii prudente, evitării instabilităţii, a riscurilor şi a perturbărilor în sistemul bancar.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71