Arhiva noutatilor

Scrisoare de Gratitudine în adresa BC „Moldindconbank” S.A.

02.09.2014

Ziua de 1 septembrie este o sărbătoare pentru noi toţi, deoarece în această zi specială ne amintim şi retrăim cu toţii emoţia primului sunet. În acest moment important când începem să păşim acel prag al împărăţiei cunoştinţelor, care ne marchează şi ne formează personalitatea suntem alături de profesori, bunici, părinţi, fraţi şi surori. Cu acest prilej, conştientizând semnificaţia acestei sărbători, echipa BC „Moldindconbank” S.A. prin finanţarea proiectelor sale este mereu alături şi face surprize plăcute elevilor, profesorilor, care sunt încadraţi în lucrul zi de zi al educaţiei tinerei generaţii.

Astfel, pe parcursul anilor 2013 - 2014 BC „Moldindconbank” S.A. a susţinut atât moral cât şi financiar Liceului Teoretic „Minerva” prin procurarea tehnicii de calcul, echipamentelor muzicale, microfoane şi efectuarea lucrărilor de reparaţie (renovarea acoperişului, gardului şi porţilor instituţiei).

Pe data 1 septembrie, colectivul BC „Moldindconbank” S.A. a fost marcat de spiritul de creativitate şi ingeniozitate de care au dat dovadă elevii acestei şcoli, care au expediat o Scrisoare de Gratitudine în adresa Băncii unde au menţionat următoarele: „Vă exprimăm respectul şi admiraţia pentru colaborarea sinceră şi dezinteresată, manifestată constant pe parcursul mai multor ani. Relaţiile de parteneriat din IP Liceul Teoretic „Minerva” şi BC „Moldindconbank” S.A. este o oportunitate pentru noi, elevii, deoarece această conjugare a eforturilor ne oferă şansa de a beneficia de cea mai bună educaţie. Din numele tuturor Vă exprimăm admiraţia pentru tot ceea ce faceţi în formarea tinerei generaţii. Noi, elevii liceului, Vă asigurăm: investiţiile pe care le faceţi astăzi în educaţie, vor spori şi Succesul Dumneavoastră prin generaţii .”

La rândul său echipa BC „Moldindconbank” S.A. le urează elevilor Liceului Teoretic „Minerva” multă perseverenţă şi dorinţă în acumularea noilor cunoştinţe, răbdare părinţilor, iar profesorilor multă dedicaţie în continuare şi o justa apreciere a muncii titanice şi nobile pe care o depun.

Finanţarea proiectelor de responsabilitate socială face parte din tradiţia Băncii de a dărui, care este o valoare nu doar în activitatea de bază, dar şi în viaţa de zi cu zi. Din aceste considerente, BC „Moldindconbank” S.A. se implică în dezvoltarea comunităţii în care trăim prin finanţarea diverselor proiecte din domeniul educaţiei, cultură, sport şi cel social.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71