Arhiva noutatilor

Adresarea cu prilejul aniversării a 55 de ani de la fondarea BC „Moldindconbank” S.A.

01.07.2014

Stimaţi clienţi, parteneri şi acţionari ai BC „Moldindconbank” S.A.,

La 1 iulie 2014 BC „Moldindconbank” S.A. marchează 55 de ani de la fondare. Este un eveniment excepţional, care marchează maturitatea, prestigiul şi valoarea uneia din primele instituţii financiare din Moldova.

Pe parcursul întregii sale istorii, începînd cu 1 iulie 1959, cînd a fost înfiinţată Filială moldovenească a „Stroibank URSS”, şi pînă în prezent, BC „Moldindconbank” S.A. s-a afirmat ca una din cele mai solide, stabile şi cu tradiţii bănci din Moldova. Biografia ei este conjugată cu istoria acestei ţări şi este marcată de evenimente impresionante, de fapte şi personalităţi remarcabile, care toate împreună au contribuit la edificarea a ceea ce este astăzi BC „Moldindconbank” S.A.

Este binecunoscut faptul că în toate etapele pe care le-a parcurs Banca a avut o contribuţie considerabilă la dezvoltarea ţării prin finanţarea celor mai importante investiţii capitale, în special în ramurile construcţiei şi industriei.

Evenimentul decisiv, care a deschis o nouă perspectivă pentru evoluţia dinamică a Băncii, creşterea şi modernizarea ei, l-a constituit reorganizarea la 25 octombrie 1991a fostei sucursale a „Promstroibank” a URSS în Banca Comercială pe Acţiuni pentru Industrie şi Construcţii „Moldindconbank”. Practic, aceasta a reprezentat constituirea unei noi instituţii financiare, care urma să activeze în condiţii inedite şi să facă faţă unor noi provocări.

Chiar de la începutul activităţii sale în calitate de societate pe acţiuni, Banca şi-a propus consolidarea poziţiei pe piaţă, obţinerea unui loc de frunte, binemeritat în sistemul bancar al Republicii Moldova, valorificînd toate resursele disponibile pentru realizarea acestui scop.

În mod deosebit Moldindconbank s-a remarcat în ultimul deceniu, perioadă în care a reuşit un ritm accelerat de creştere a indicatorilor de bază. Rezultatele impresionante obţinute au fost posibile graţie gestionării inteligente a întregii activităţi bancare, implementării cu succes a strategiei de dezvoltare orientate spre client, care în consecinţă au condus la creşterea eficacităţii, lărgirii bazei de clienţi, majorarea ponderii pe piaţă a Băncii.

Astăzi, BC „Moldindconbank” S.A. este unul din liderii sistemului bancar al Republicii Moldova, avînd peste 900 de acţionari din toate regiunile ţării şi peste hotare, peste 1.000 de profesionişti în toate domeniile activităţii bancare, peste 318.000 de clienţi amplasaţi şi deserviţi prin reţeaua ramificată de 116 subdiviziuni teritoriale, care acoperă practic toate raioanele Republicii Moldova.

De menţionat, că Băncii îi revin peste 15% din piaţa bancară, menţinîndu-se ferm pe locul 2 după indicatori de volum practic pe toate poziţiile. Actualmente, Banca are cea mai eficientă activitate financiară, performanţă recunoscută atît de experţii locali, cît şi de peste hotarele ţării. Astfel, în anul curent Banca a obţinut titlul de cea mai bună bancă din Moldova, conferit de revista americană „Global Finance”.

În acelaşi timp, BC „Moldindconbank” S.A. este cea mai activă bancă în domeniul conlucrării cu organizaţiile internaţionale financiare şi este prima pe piaţa locală după volumul împrumuturilor externe. În anul curent Banca a obţinut şi titlul de „Cea mai activă bancă din Moldova în anul 2013 în cadrul Programului Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Facilitarea Comerţului”, conferit la adunarea anuală a BERD de la Varşovia.

Succesele obţinute se datorează efortului întregului colectiv al BC „Moldindconbank” S.A., strategiei chibzuite, susţinerii Dumneavoastră permanente. Vă mulţumim pentru încrederea pe care ne-o acordaţi, pentru colaborarea fructuoasă în cadrul celor mai diverse proiecte.

Cu prilejul acestei frumoase aniversări, permiteţi-ne să Vă dorim prosperitate şi succese în toate. Împreună vom construi un viitor stabil, prosper şi vom reuşi să obţinem mereu „Succes prin generaţii”.

Preşedintele Consiliului
BC „Moldindconbank” S.A.

Valerian Mîrzac
Preşedintele Comitetului de conducere
al BC „Moldindconbank” S.A.

Svetlana Banari


Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71