Arhiva noutatilor

Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor BC “Moldindconbank” S.A. din 25 aprilie 2014

25.04.2014

Adunarea Generală a Acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. conform tradiţiei a avut loc în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”.

Ordinea de zi a Adunării a inclus examinarea rezultatelor Băncii pentru anul 2013, dările de seamă ale Consiliului Băncii, Comitetului de Conducere şi Comisiei de Cenzori, modul de repartizare a beneficiului Băncii pentru anul 2013, aprobarea Strategiei de dezvoltare a Băncii pentru anii 2014-2018, bugetului Băncii de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014, alegerea membrilor Comisiei de Cenzori, precum şi confirmarea organizaţiei de audit extern şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia.

În dările de seamă ale Preşedintelui Consiliului Băncii dlui Valerian Mîrzac şi Preşedintelui Comitetului de Conducere dnei Svetlana Banari au fost menţionate rezultatele excepţionale ale activităţii Băncii în anul 2013 şi au fost expuse provocările şi perspectivele, care vor influenţa dezvoltarea Băncii pe viitor.

Pe parcursul anului de raportare BC „Moldindconbank” S.A. a demonstrat o dinamică impunătoare, cu mult peste media pe sistemul bancar, fapt ce a permis Băncii să urce de pe locul trei pe locul doi în clasamentul băncilor autohtone la majoritatea indicatorilor de volum.

Astfel, conform rezultatelor anului 2013 activele Băncii au crescut cu 4.236 milioane lei şi au constituit 12.821 milioane lei, iar cota de piaţă a Băncii la acest capitol a atins 16,8%. Volumul creditelor brut a atins 7.575 milioane lei, cota de piaţă deţinută de Bancă constituînd 18%, volumul total al depozitelor a crescut cu 3.624 milioane lei pînă la un nivel de 9.835 milioane lei. Capitalul Băncii a înregistrat la finele anului 2013 un volum de 1.318 milioane lei, majorîndu-se cu 29,3% faţă de anul precedent.

Conform rezultatelor anului 2013, BC "Moldindconbank" S.A. a obţinut un profit net de 301,3 milioane lei dintre care, conform deciziei Adunării Generale a Acţionarilor, 20,3 mil. lei au fost îndreptate pentru plata dividendelor, iar restul sumei – la capitalizarea şi dezvoltarea Băncii.

Rezultatele financiare ale Băncii au fost confirmate de către compania de audit „Grant Thornton Audit” SRL.

La Adunarea Generală a Acţionarilor a fost analizată Strategia de dezvoltare a Băncii pentru anii 2014-2018, care este bazată pe o viziune şi politică adaptivă faţă de mediul intern şi extern, precum şi măsurile de minimizare a riscurilor avînd scopul principal de menţinerea eficienţei Băncii la un nivel înalt şi capitalizarea ei. Principalele priorităţi ale Băncii pentru următorii 5 ani prevăd păstrarea locului Băncii în topul celor 3 bănci din sistemul bancar autohton şi menţinerea ponderii Băncii pe piaţa bancară, continuarea dezvoltării relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale şi atragerea resurselor financiare suplimentare, extinderea în continuare a reţelei de subdiviziuni teritoriale pînă la asigurarea prezenţei Băncii în toate raioanele ţării pînă la finele anului 2014, majorarea productivităţii muncii angajaţilor, asigurarea creşterii bazei de clienţi pe toate segmentele, precum şi dezvoltarea produselor bancare noi şi altele.

În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a fost aprobată, în calitate de auditor extern, compania internaţională „Grant Thornton Audit” SRL şi determinată suma remunerării serviciilor acesteia, au fost aleşi membrii Comisiei de cenzori.

Pe parcursul activităţii sale, BC ”Moldindconbank” S.A. şi-a confirmat reputaţia uneia dintre cele mai sigure, stabile şi dinamice instituţii financiare din ţară, fiind şi una din cei mai mari susţinători ai economiei moldoveneşti, prin contribuţia adusă la dezvoltarea mediului de afaceri şi realizarea diverselor proiecte investiţionale.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71