Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.!

26.03.2014

Stimate acţionar al BC „Moldindconbank” S.A.,

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu hotărîrea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.1 din 24.01.14), la 25 aprilie 2014, cu începere de la ora 11.00, va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 79, în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, cu următoarea ordine de zi:

  1. Darea de seamă a Consiliului Băncii, raportul financiar anual al Băncii, darea de seamă a Comisiei de cenzori, repartizarea beneficiului pentru anul 2013.
  2. Aprobarea Planului strategic al Băncii pentru anii 2014-2018, bugetului şi normativelor de repartizare a beneficiului pentru anul 2014.
  3. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
  4. Confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia.

Informaţii suplimentare:

  • Adunarea se desfăşoară cu prezenţa acţionarilor.
  • Lista acţionarilor cu dreptul de participare la Adunare este întocmită la data de 12 martie 2014.
  • Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vizează ordinea de zi a Adunării, începînd cu 15 aprilie 2014, între orele 9.00 – 16.00, în sediul Băncii din str. Armenească, 38, bir.418, cu excepţia zilelor de odihnă (sîmbătă şi duminică).
  • Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală acţionarii Băncii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).
  • Înregistrarea participanţilor se efectuează în ziua Adunării între orele 9.30 – 11.00.

În conformitate cu prevederile art.29, alin.1, lit.a) al Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.97, BC „Moldindconbank” S.A reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Registratorul independent „Registru-Corect” S.A. (mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, 129, of.11, tel. (022) 92-50-92, (022) 22-68-40).

Preşedintele Comitetului
de conducere al Băncii
Svetlana Banari

 

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71