Arhiva noutatilor

GRANT acordat sectorului privat din Moldova

10.01.2014

BC „Moldindconbank” S.A. în colaborare cu Fondul pentru Eficienţă Energetică (FEE), oferă oportunităţi noi pentru finanţarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi valorificarea surselor de energie regenerabilă.

Beneficiari ai acestui proiect pot fi persoanele juridice din sectorul privat, precum şi persoanele fizice înregistrate cu statut de întreprinzător în Republica Moldova.

Vor fi finanţate proiectele de investiţii în domeniul eficienţei energetice şi/sau valorificării resurselor regenerabile de energie, cum ar fi:

  • Achiziţia de echipamente, utilaje şi instrumente;
  • Reabilitarea clădirilor prin modernizarea centralelor termice;
  • Izolarea pereţilor, uşilor, ferestrelor, acoperişurilor, plafoanelor; construcţia instalaţiilor solare termice;
  • Eficientizarea funcţionării sistemelor de încălzire şi aer condiţionat;
  • Eficientizarea sistemului de iluminare interior şi exterior etc.;
  • Achiziţia de sisteme de generare şi distribuţie a agentului termic;
  • Alte proiecte legate de energie, inclusiv: implementarea sistemului de control al managementului energetic; achiziţia de compresoare de aer; reutilarea în scopul utilizării surselor regenerabile de energie ş.a.

Finanţarea proiectelor va avea loc sub formă de credite acordate de bancă cu componenta de grant în mărime de 20-40% finanţată de FEE sau sub formă de credite acordate de bancă cu garantarea parţială de FEE prin emiterea de garanţii financiare în favoarea BC „Moldindconbank” S.A.

Suma maximă a creditelor este de 3.000.000 MDL şi vor fi acordate pe un termen de pînă la 60 luni.

Fondul pentru Eficienţă Energetică activează în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova şi realizează obiectivele sale conform strategiilor şi programelor elaborate de Guvern prin promovarea şi finanţarea proiectelor fezabile din punct de vedere economic, tehnic şi al mediului, care asigură sustenabilitatea consumului de energie și ar îndrepta economia către o scădere a intensității energiei, precum şi reducerea emisiilor de gaze poluante sau cu efect de seră.

Pentru mai multe informaţii accesaţi pagina oficială a Fondului pentru Eficienţă Energetică: www.fee.md.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71