Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor BC Moldindconbank SA

12.11.2013

Stimate acţionar al BC „Moldindconbank” S.A.

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu hotărîrea Consiliului Băncii din 25.10.2013(proces-verbal nr.10), la 05 decembrie 2013, ora 11-00, în oficiul Băncii centrale se va desfăşura Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

Ordinea de zi:

  1. Alegerea Comisiei de numărare a voturilor a Adunării generale extraordinare a acţionarilor.
  2. Alegerea preşedintelui şi secretarului Adunării generale extraordinare a acţionarilor.
  3. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul BC „Moldindconbank” S.A.

 Informaţii suplimentare:

  • Lista acţionarilor cu dreptul de participare la adunare este întocmită la data de 04.11.2013.
  • Exercitarea dreptului de vot se desfăşoară prin completarea buletinului de vot expediat fiecărui acţionar sau reprezentantului legal al acestuia,sau deţinătorului nominal de acţiuni.
  • Buletinul de vot urmează să fie semnat de către acţionar sau de reprezentantul legal al acestuia şi autentificat de notar sau de administraţia organizaţiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acţionarului, iar pentru pensionari - de organul de asistenţă socială la locul de trai.
  • Buletinul de vot urmează să fie expediat pînă la 05.12.2013, pe adresa: mun. Chişinău. str. Armenească, 38, bir. 418.
  • Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vizează ordinea de zi a adunării, începînd cu 25.11.2013, între orele 10.00 – 16.00, în sediul Băncii din str. Armenească, 38, bir.418.
Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71