Arhiva noutatilor

Comunicat informativ al BC “Moldindconbank” S.A.

02.05.2012

 Comunicat  informativ al  BC “Moldindconbank” S.A. privind rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor.

La 20 aprilie 2012 a avut loc  Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor       BC ”Moldindconbank” S.A.
      
Adunarea a aprobat :
-    Darea de seamă  a Consiliului Băncii;
-    Raportul financiar anual al Băncii;
-    Darea de seamă a Comisiei  de  cenzori;
-    Repartizarea beneficiului  pentru anul 2011;  
-    Planul  strategic al Băncii pentru anii 2012-2014, bugetul şi  normativele de repartizare a beneficiului pentru anul 2012.
-    Modificările şi completările la Statutul BC „Moldindconbank” S.A, Regulamentul Consiliului şi Regulamentul Comisiei de cenzori.   
      
Adunarea a confirmat :
-    Organizaţia  de audit extern şi a stabilit cuantumul retribuirii serviciilor acesteia.

Adunarea a ales :
-    membrii  Comisiei de cenzori.

 In scopul dezvoltării Băncii, acţionarii au adoptat decizia ca profitul pentru anul 2011 să rămînă la dispoziţia Băncii.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71