Arhiva noutatilor

Adunarea generală anuală a acţionarilor BC "Moldindconbank" SA

29.04.2011

La 29 aprilie 2011 a avut loc adunarea generală anuală a acţionarilor a BC "Moldindconbank" SA la care a fost prezentat raportul financiar al Băncii pentru anul 2010.

Pentru anul 2010 activele Băncii au crescut cu 561 milioane lei şi au constituit 5.116 milioane lei. Volumul creditelor a atins 3,001 milioane lei, depozitele au crescut cu 271 milioane lei şi la sfârşitul anului 2010 s-au ridicat la 3,823 milioane lei. Capitalul Băncii a crescut cu 19,1% şi a atins valoarea de 614.8 milioane lei.

Conform rezultatelor obţinute în 2010, BC "Moldindconbank" SA a obţinut un profit de 51.4 milioane lei.

Adunarea generală a acţionarilor a hotărît ca din beneficiul obţinut în 2010 să aloce 2,6 mln. lei în fonduri speciale, iar 48,8 milioane de lei să fie lăsaţi în calitate de profit nedistribuit al Băncii.

Adunarea generală a acţionarilor a aprobat, de asemenea, dările de seamă anuale ale Consiliului Băncii şi Comisiei de cenzori. Acţionarii au ales Consiliul BC "Moldindconbank" SA pe termen de trei ani.

Acţionarii au aprobat Planul strategic de dezvoltare a Băncii pentru anii 2011-2013, precum şi Codul de guvernare corporativă.

BC "Moldindconbank" SA a menţinut poziţia unuia dintre liderii băncilor moldoveneşti şi în 2011 va continua dezvoltarea în calitate de bancă universală, oferind produse bancare moderne pentru toate tipurile de clienţi.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71