Arhiva noutatilor

Anunţ pentru acţionari

23.03.2011

Stimate acţionar al BC„Moldindconbank” S.A.

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu hotărîrea Consiliului Băncii (proces-verbal nr. 3 din 15.03.11), la 29 aprilie 2011, cu începere de la ora 11.00 va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 79, în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”.

Ordinea de zi:

 1. Darea de seamă a Consiliului Băncii, raportul financiar anual al Băncii, darea de seamă a Comisiei de cenzori, repartizarea beneficiului pentru anul 2010.
 2. Aprobarea Planului strategic al Băncii pentru anii 2011-2013, bugetului şi normativelor de repartizare a beneficiului pentru anul 2011.
 3. Alegerea membrilor Consiliului Băncii.
 4. Aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul BC „Moldindconbank” S.A.,Regulamentului cu privire la Consiliul Băncii şi Regulamentului cu privire la Comisia de cenzori în redacţie nouă.
 5. Confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia.
 6. Aprobarea Codului de guvernare corporativă.
 7. Informaţii suplimentare:

  • Adunarea se desfăşoară cu prezenţa acţionarilor.
  • Lista acţionarilor cu dreptul de participare la Adunare este întocmită la data de 16 martie 2011.
  • Înregistrarea acţionarilor sau a reprezentanţilor acestora se efectuează în baza buletinului de identitate sau a paşaportului.
  • În cazul imposibilităţii participării la Adunare, acţionarul are dreptul de a delega o persoană în baza mandatului perfectat conform Legii privind societăţile pe acţiuni, art.57, p.5. Mandatul de participare la adunarea generală se autentifică de notar sau de administraţia organizaţiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acţionarului, iar pentru pensionari - de organul de asistenţă socială de la locul de trai.
  • Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vizează ordinea de zi a Adunării, începînd cu 19 aprilie 2011, între orele 9.00 – 16.00, în sediul Băncii din str. Armenească, 38, bir. 418, cu excepţia zilelor de odihnă (sîmbătă şi duminică).

  Înregistrarea participanţilor se efectuează în ziua Adunării între orele 9.30 – 10.45.

  Consiliul BC „Moldindconbank” S.A.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71