Arhiva noutatilor

BERD încheie primele credite de eficienţă energetică în Moldova - 6 mln EURO pentru Moldindconbank

25.06.2010

BERD oferă un credit în sumă de 6 mln EURO băncii Moldindconbank, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în eficienţa energetică ale companiilor locale. Creditul respectiv este parte a FACILITAŢII DE FINANŢARE ÎN DOMENIUL EFICIENŢEI ENERGETICE DURABILE DIN MOLDOVA (MoSEFF), lansate în februarie 2010.

Moldindconbank este a patra bancă din ţară după active şi a treia după portofoliul brut de credite şi totalul de depozite.

Resursele creditului BERD vor fi folosite pentru a finanţa astfel de investiţii ca schimbarea echipamentului uzat/învechit, renovarea şi înlocuirea cazanelor, instalarea contoarelor, izolarea termică, renovarea sistemelor de distribuţie termică şi energetică, sistemelor de energie solară, biogaz ş.a.

Facilitatea va oferi Băncii posibilitatea de a acorda credite de pînă la 2 mln EURO companiilor private din Moldova. Sub-debitorii care vor dezvolta proiecte investiţionale de eficienţă energetică vor beneficia de plăţi de încurajare (granturi) oferite de Uniunea Europeană, de pînă la 10-20 procente din valoare sub-creditului, la terminarea cu succes a sub-proiectelor desfăşurate. Suma grantului va depinde de economia tehnologică şi energetică obţinută la finisarea proiectelor. Adăugător, companiile vor beneficia de asistenţă tehnică gratuită pentru estimarea potenţialului de eficienţă energetică şi implementarea proiectelor.

Se estimează ca proiectele implementate din cadrul MoSEFF vor duce la o economie energetică de 22,000 MWh anual şi o reducere a emisiilor de CO2de 6,600 tone anual, ce constituie echivalentul a 2.3 millioane de metri cubici de gaz importat.

Pînă în prezent BERD a investit peste 400 mln EURO în diverse sectoare ale economiei Republicii Moldova. Resursele BERD au mobilizat investiţii suplimentare de peste 330 mln Euro.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71