Arhiva noutatilor

Rezultatele Adunării Generale Anuale a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

14.04.2010

La 9 aprilie 2010 a avut loc Adunarea Generală Anuală a acţionarilor a BC „Moldindconbank” S.A., la care au fost aprobate rezultatele activităţii băncii pe anul 2009 şi trasate direcţiile dezvoltării băncii pentru anul 2010.

În decembrie, 2009 activelе BC „Moldindconbank” S.A au constituit 4 555 milioane lei. Capitalul băncii a crescut cu 4% şi a atins nivelul de 516 milioane lei. Profitul băncii pentru anul 2009 a constituit 20,48 milioane lei.

În ciuda situaţiei economice dificile, BC „Moldindconbank” S.A a menţinut poziţia unei bănci de frunte din Republica Moldova. În condiţiile de criză banca a depăşit cu succes riscurile de diminuare a capitalului şi cele valutare şi a acumulat o rezervă considerabilă de lichidităţi.

Adunarea acţionarilor a decis ca din profitul pentru anul 2009 să direcţioneze 0,6 mil. lei în fondurile speciale, iar 19,88 mil. lei vor fi lăsate în calitate de profit nedistribuit.

Acţionarii au aprobat şi rezultatele celei de-a 14-emisiuni a băncii în sumă de 48 078 900 lei, declarînd-o valabilă. În rezultatul emisiei capitalul statutar al băncii va constitui 110,9 mln. lei.

Adunarea anuală a acţionarilor a aprobat rapoartele anuale a Consiliului băncii, Comitetului de Conducere şi a Comisiei de cenzori. Acţionarii au ales pe un termen nou membrii Consiliului băncii şi a Comisiei de cenzori.

La sfârşitul anului 2009 cota de piaţă deţinută de BC „Moldindconbank” S.A. constituia 11,4%, portofoliul clienţilor numără circa 14 mii întreprinderi şi mai mult de 215 mii persoane fizice. 

În 2010 banca va continua direcţia de dezvoltare în calitate de bancă universală, oferind clienţilor săi atât produse corporative (inclusiv creditarea businessului mic şi mijlociu) cât şi produse retail. Strategia prioritară a băncii în condiţiile anului curent va fi menţinerea unui nivel satisfăcător al lichidităţii, creşterea prezenţei sale pe piaţă şi promovarea produselor noi, destinate tuturor categoriilor de clienţi.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71