Arhiva noutatilor

Rezultatele Adunării Generale ordinare Anuale a Acţionarilor BC “Moldindconbank” S.A. din 04.04.2008

08.04.2008

Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor BC “Moldindconbank” S.A. a avut loc în incinta Teatrului Naţional “Mihai Eminescu”. Ordinea de zi a Adunării a inclus examinarea rezultatelor financiare ale băncii pentru anul 2007, dărilor de seamă ale Consiliului Băncii şi a Comisiei de Cenzori, repartizarea beneficiului pentru anul 2007, examinarea şi aprobarea planului strategic al Băncii pentru anii 2008-2010, business-planului şi bugetului pe anul 2008, normativelor de repartizare a profitului pentru 2008, convertirea acţiunilor preferenţiale, majorarea capitalului social, alegerea membrilor Consiliului şi Comisiei de cenzori, precum şi modificările la Statutul Băncii, regulamentul Consiliului Băncii şi al Comisiei de Cenzori.

În rapoartele Preşedintelui Consiliului Băncii dlui Valerian Mîrzac şi Preşedintelui interimar al Comitetului de Conducere dnei Svetlana Banari au fost menţionate rezultatele de record obţinute de Bancă în anul 2007, s-a remarcat îndeplinirea sarcinii de bază a Băncii pentru anul 2007 majorare a ponderii pe piaţă, au fost discutate perspectivele Băncii pentru viitorul apropiat.

Anul 2007 pentru BC “Moldindconbank” S.A. a fost un an favorabil. Rezultatele financiare ale Băncii au atins cifrele dintre cele mai mari pe sistemul bancar. Pe parcursul anului de raportare, BC “Moldindconbank” S.A. s-a întărit pe poziţia 3 în topul băncilor moldoveneşti.

Activele totale ale Băncii au crescut cu 1292 mil. lei (+55 %) şi au atins cifra de 3 648 mil. lei. Ponderea pe piaţă a Băncii pe total active a constituit 11,5%, majorarea ponderii băncii fiind de 1,1 puncte procentuale.

 Cea mai esenţială performanţă a fost obţinută la capitolul depozitele persoanelor fizice, volumul cărora s-a dublat şi a atins 1926  mil. lei. La acest articol ponderea Băncii pe piaţa s-a ridicat de la 10,8% în 2006 la 13% în 2007. Aceste ritmuri sunt cele mai înalte pe sistemul bancar al Moldovei. Nivelul total de depozite, inclusiv depozitele persoanelor juridice, persoanelor fizice şi ale băncilor a depăşit 3 mlrd. lei, sau cu 1.140 mil.lei mai mult, decît in 2006.

Succese impresionante au fost atinse în creditare. Portofoliul de credite a atins cifra de 2,7 mlrd. lei, majorându-se cu 1 070 mil. lei (+66,7 %). Ponderea băncii de piaţă la portofoliul de credite s-a majorat de la 11,6% în 2006  - la 12,9%.

Veniturile totale ale băncii în anul de raportare au constituit 477,8 mil. lei, majorându-se pe parcursul unui an cu 148 mil. Beneficiul net al Băncii a constituit 91,4 mil. lei, ceea ce cu 40,4 % este mai mult comparativ cu anul precedent.

Capitalul a atins cifra de 397,8 mil. lei la finele anului contra  303,6 mil. lei în anul 2006 (+31%). În 2007 a fost efectuată emisia suplimentară de acţiuni în valoare de 10 mil.lei.

Rezultatele financiare ale băncii au fost confirmate de către compania de audit extern Ernst&Young.

La Adunarea Generală a fost menţionat faptul că, pe rezultatele anului 2007 BC “Moldindconbank” S.A a fost nominalizat ca «Cel mai bun contribuabil al anului» în baza concursului, organizat de Inspectoratul Fiscal de Stat. BC “Moldindconbank” S.A. a fost nominalizată a 4 oară în cadrul acestui concurs.

În 2007 BC “Moldindconbank” S.A. a organizat deja a 5-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Bancare, care a fost desfăşurată în comun cu Forul Investiţional Internaţional, organizat de Ministerul Economiei şi Comerţului Republicii Moldova.

În afară de aprobarea performanţelor băncii, la Adunarea Generală a fost adoptată hotărârea privind repartizarea beneficiului net pentru anul 2007 şi stabilirea mărimii dividendelor. Astfel, pentru plata dividendelor a fost aprobată suma de 8,9 mil. lei, mărimea dividendelor pentru o acţiune ordinară  constituind 22%.

În scopuri majorării capitalizării Băncii Adunarea Generală a hotărât majorarea capitalului social şi efectuarea unei emisii suplimentare închise în valoare de 21,2 mil. lei. În afară de aceasta a fost adoptată decizia despre convertirea acţiunilor preferenţiale de clasa II şi III în acţiuni ordinare.

La Adunarea Generală a fost examinat şi planul strategic al Băncii pentru anii 2008-2010. Principala sarcina a Băncii pentru această perioadă este accelerarea creşterii Băncii şi majorarea în continuare a cotei pe piaţa bancară. Totodată, au fost anunţaţi indicatorii principali ai planului strategic al BC”Moldindconbank”S.A. pentru anii 2008-2010 şi priorităţile principale de dezvoltare a Băncii, care prevăd atragerea activă a resurselor de pe piaţa internă şi externă, extinderea intensivă a reţelei de subdiviziuni teritoriale, elaborarea şi implementarea a sistemului nou de vânzare a serviciilor, modernizarea în continuare a tehnologiilor informaţionale, optimizarea deservirii clienţilor şi altele.

La adunare au fost aleşi membrii Consiliului Băncii în componenţă  a 11 persoane. La prima şedinţă a Consiliului în componenţă nouă preşedinte a fost reales Valerian Mîrzac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40