Arhiva noutatilor

Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor BC "Moldindconbank' S.A.

22.02.2008

Stimate acţionar al BC “Moldindconbank” S.A.,
 
  Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Hotărîrea Consiliului  Băncii   (proces-verbal nr. 1 din 22.01.2008),  pe data de 4 aprilie 2008 cu începere de la ora 11.00 va avea loc adunarea generală anuală ordinară a acţionarilor pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 79, în incinta Teatrului Naţional “Mihai Eminescu”.
 
Ordinea de zi: 
 
 1.  Darea de seamă  a Consiliului Băncii, raportul financiar anual al Băncii, darea de seamă a Comisiei de cenzori, repartizarea beneficiului şi aprobarea mărimii dividendelor pentru anul 2007.   
2. Cu privire la aprobarea Planului strategic al Băncii pe anii 2008-2010, Planului de afaceri, bugetului şi  normativelor de repartizare a profitului pe anul 2008. 
3. Alegerea  membrilor Consiliului BC "Moldindconbank" S.A.
4. Confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia.
5. Cu privire la majorarea capitalului social.
6. Despre convertirea acţiunilor preferenţiale de clasele II şi III în acţiuni ordinare.
7. Cu privire la modificarea şi completarea Statutului BC "Moldindconbank" S.A.
8. Modificarea şi completarea Regulanetului Consiliului Băncii şi Regulamentului Comisiei de canzori.
           
Informaţii suplimentare.
-        Adunarea se desfăşoară cu prezenţa acţionarilor.
-        Lista acţionarilor cu dreptul de participare la adunare este întocmită la data de 21 februarie 2008.
-        Înregistrarea acţionarilor sau a reprezentanţilor acestora se efectuează în baza buletinului de identitate sau a paşaportului.
-        În cazul imposibilităţii  participării la adunare, acţionarul are dreptul de a delega o persoană  în baza mandatului perfectat conform Legii privind societăţile pe acţiuni, art. 57, p.5. Mandatul de participare la adunarea generală se autentifică  de notar sau de administraţia organizaţiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acţionarului, iar pentru pensionari - de organul de asistenţă socială de la locul de trai. 
-        Acţionarii pot lua cunoştinţă  de materialele ce vizează ordinea de zi a adunării, începînd cu 25 martie 2008  între orele 9.00 - 16.00,  în sediul Băncii din  str. Armenească, 38, cu excepţia zilelor de odihnă (sîmbătă şi duminică).
-        Înregistrarea participanţilor se efectuează  în ziua adunării între orele 9.30 – 10.45.
           
Consiliul  BC “Moldindconbank”  S.A.
Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71