Arhiva noutatilor

Rezultatele Adunării Generale Anuale a Acţionarilor din 5 aprilie 2007

05.04.2007

Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor BC “Moldindconbank” S.A. tradiţional a avut loc în incinta Teatrului Naţional “Mihai Eminescu”. Ordinea de zi a Adunării a inclus examinarea rezultatelor băncii pentru anul 2006, rapoartele Consiliului Băncii, Comitetului de Conducere şi a Comisiei de Cenzori, modul de repartizare a beneficiului pentru anul 2006, examinarea şi aprobarea planului strategic al băncii pentru anii 2007-2009, business-planul şi bugetul băncii pe anul 2007, alegerea membrilor Consiliului şi Comisiei de cenzori, precum şi modificările la Statutul Băncii.

În rapoartele Preşedintelui Consiliului Băncii dlui Valerian Mîrzac şi Preşedintelui interimar al Comitetului de Conducere dnei Svetlana Banari au fost menţionate rezultatele înalte ale activităţii Băncii în anul 2006, s-a remarcat îndeplinirea sarcinii de bază a băncii în anul 2006 de majorare a ponderii pe piaţă, au fost discutate problemele şi perspectivele Băncii pentru viitorul apropiat.

Anul 2006 pentru BC “Moldindconbank” S.A. a fost anul aniversării a 15 ani din momentul reorganizării băncii în societatea pe acţiuni. Rezultatele financiare ale Băncii au atins cifre de record. Principala caracteristica a anului 2006 - BC “Moldindconbank” S.A. a demonstrat o accelerarea ritmurilor în creşterea indicatorilor economici. Ritmurile de creştere a băncii au înregistrat un nivel mai înalt decît media pe sistemul bancar, fapt care s-a reflectat în majorarea ponderii băncii pe piaţă. Creşterea ponderii pieţei, deţinute de bancă a constituit în mediu 0,5 puncte procentuale. BC „Moldindconbank” S.A. a ocupat poziţia de lider după ritmul de creştere a ponderii de piaţă printre cele mai mari bănci ale ţării. Pe parcursul anului de raportare, BC “Moldindconbank” S.A. şi-a păstrat poziţia în topul băncilor moldoveneşti, plasîndu-se pe locurile 2-3 pe volumul portofoliului de credite şi pe locul 4 pe active şi depozite.

Activele totale ale băncii au crescut cu 568 mil. lei (+31,8 %) şi au atins cifra de 2.356,3 mil. lei; portofoliul de credite a constituit 1.604 mil. lei, majorîndu-se cu 480 mil. lei (+42,8 %); depozitele au sporit cu 567 mil. lei (+43,7%), capitalul s-a majorat cu 57,8 mil. lei (+23,5%). Aceste ritmuri sunt cu mult mai înalte decît cele înregistrate în anul precedent.

Veniturile totale ale băncii în anul de raportare au constituit 329,8 mil. lei, majorîndu-se pe parcursul unui an cu 43,5 % sau cu 99,9 mil. lei şi au demonstrat o accelerare faţă de anul precedent, cînd s-a înregistrat o creştere cu 25 %. La capitolul „cheltuieli” BC “Moldindconbank” S.A. a înregistrat 250,9 mil. lei.

Beneficiul Băncii pînă la impozitare a constituit 78,9 mil. lei, înregistrînd o creştere cu 25,8 mil. lei (cu 48,7 %). Profitul net a constituit 65,1 mil. lei, majorîndu-se cu 55,9% şi reprezentînd în anul 2006 unica sursă de creştere a capitalului băncii.

Rezultatele financiare ale băncii au fost confirmate de către compania de audit internaţional Deloitte&Touche.

În afară de aprobarea performanţelor băncii, la adunare a fost luată decizia de a repartiza beneficiul. Astfel, a fost repartizată 6,7 mil. lei din beneficiului anului 2006 pentru plata dividendelor şi mărimea dividendelor pentru o acţiune ordinară a constituit 22%.

 La Adunarea Generală a fost examinat şi planului strategic al băncii pentru anii 2007-2009. Principala sarcina a băncii pentru perioada dată este accelerarea creşterii băncii şi majorarea în continuare a cotei băncii pe piaţa bancară. Totodată, au fost anunţaţi indicatorii principali ai planului strategic al BC”Moldindconbank”S.A. pentru anii 2007-2009 şi priorităţile principale în dezvoltarea băncii, care prevăd atragerea activă a resurselor de pe piaţa locală şi externă, extinderea intensivă a reţelei de subdiviziuni teritoriale, elaborarea şi implementarea a conceptului nou de vînzare a serviciilor, modernizarea în continuare a tehnologiilor informaţionale, îmbunătăţirea utilizării resurselor umane şi altele.

La adunare a fost aprobată în calitate de auditor extern organizaţia de audit Deloitte&Touche şi a fost stabilit cuantumul retribuirii serviciilor acesteia. De asemenea au fost aleşi membrii Consiliului Băncii în frunte cu preşedintele Consiliului – Valerian Mîrzac şi membrii Comisiei de Cenzori.

 

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71