Arhiva noutatilor

BC “Moldindconbank” S.A. – 15 ani

25.10.2006

 

Stimaţi clienţi, acţionari, parteneri şi colaboratori ai BC “Moldindconbank” S.A.,   

Aniversarea a 15-a de la fondarea Băncii Comerciale pentru Industrie şi Construcţii „Moldindconbank” S.A. este un eveniment deosebit atît pentru colectivul băncii, cît şi pentru toţi clienţii care în aceşti ani au colaborat cu banca noastră. BC „Moldindconbank” S.A şi-a început activitatea la 25 octombrie 1991, cînd prin hotărîrea adunării de constituire Banca Republicană Moldovenească a „Promstroibank” (URSS) a fost reorganizată în Societate pe Acţiuni cu denumirea Banca Comercială pentru Industrie şi Construcţii «MOLDINDCONBANK» S.A. Reorganizarea a însemnat nu numai schimbarea denumirii şi formei organizatorico-juridice, dar şi extinderea considerabilă a funcţiilor, care au permis transformarea Băncii într-o instituţie financiară universală, înscriind astfel o pagină nouă în istoria instituţiei. 

La baza reorganizării Băncii în Societate pe Acţiuni au stat întreprinderi solide din domeniul industriei, construcţiei şi transportului, precum şi persoane fizice, care la acel moment erau clienţi fideli. În 15 ani BC „Moldindconbank”S.A. a reuşit să evolueze dintr-o instituţie financiară de tip sovietic în una modernă, cu tehnologii performante, ce funcţionează cu succes pe piaţa financiară în condiţii de concurenţă. Deşi asemenea altor întreprinderi, a trecut prin perioade critice.

Factorul determinant în afirmarea BC Moldindconbank S.A. ca instituţie financiară independentă şi stabilă i-a revenit bazei de resurse, care în anii 1991-2006 a suferit schimbări cardinale. Astfel, dacă în anul 1991 resursele financiare atrase de la persoanele fizice, juridice, precum şi de la bănci constituiau cca. 1% din volumul total al resurselor Băncii, în anul 1996 ponderea lor a crescut pînă la 42%, iar în prezent pînă la 75%. De menţionat că 6,7% din resursele Băncii aparţin organismelor financiare internaţionale, fapt care denotă înaltă autoritate de care Banca se bucură peste hotarele ţării şi încrederea pe care o au clienţii şi partenerii faţă de Moldindconbank. 

În 15 ani au crescut semnificativ şi indicatorii financiari. Activele Băncii s-au majorat de la 3,1 milioane lei în 1991, pînă la 2 miliarde 124,5 milioane în 2006, sau mai mult de 600 de ori. Portofoliul de credite a crescut de la 1 milion de lei pînă la 1 miliard 392 milioane lei. Volumul depozitelor persoanelor fizice s-a majorat de la 4 pînă la 806 milioane lei, iar ale celor juridice de la 17 - la 713 milioane lei. Cele mai înalte ritmuri de creştere (de peste 75 ori) au fost înregistrate în primii cinci ani de activitate (1991-1996), cînd instituţia noastră a funcţionat în condiţii de hiperinflaţie. În următorii ani, în urma măsurilor întreprinse de  Banca Naţională a Moldovei orientate spre micşorarea inflaţiei, ritmurile de creştere s-au stabilizat. 

Conducerea şi acţionarii acordă o atenţie deosebită capitalizării Băncii, performanţă obţinută, în primul rînd, prin asigurarea  unui management eficient şi a stabilităţii activităţii bancare. Astfel, pe parcursul anilor, BC „Moldindconbank” S.A. a achitat stabil dividendele, mărimea cărora a depăşit permanent nivelul inflaţiei. 

În istoria nouă a Băncii, în mod deosebit se evidenţiază ultimii 5 ani. Graţie unei politici corecte, promovate de către Guvernul Republicii Moldova, orientată spre stabilizarea macroeconomică, ca unul dintre factorii de bază în dezvoltarea agenţilor economici, activitatea BC „Moldindconbank” S.A. în această perioadă poate fi apreciată drept cea mai productivă şi de succes. În context merită  menţionat că s-a reuşit elaborarea unei strategii de dezvoltare bine conturată, formarea unei echipe de manageri profesionişti şi, cel mai important, asigurarea unei creşteri considerabile a numărului clienţilor devotaţi. Strategia internă a fost orientată şi spre creşterea efectivă a rezervelor suplimentare şi perfecţionarea activităţii tuturor subdiviziunilor Băncii, iar cea externă -  spre majorarea numărului de clienţi, a gamei de servicii şi spre extinderea prezenţei pe piaţă. În ultimii ani BC „Moldindconbank” S.A. a obţinut de două ori titlul de Cel mai bun contribuabil al anului din Republica Moldova şi de mai multe ori a fost calificată  de către diferite organizaţii internaţionale cu autoritate drept Cea mai bună bancă din Republica Moldova. 

În anii 2001-2006 ritmurile medii anuale de creştere au constituit 36-40%, fapt care a permis majorarea permanentă a ponderii Băncii pe piaţă. Astăzi, putem afirma cu mîndrie că BC „Moldindconbank” S.A. este una dintre cele mai mari şi prestigioase bănci din Republica Moldova, care ocupă cca. 10% din piaţa bancară, este prezentă aproape în toate raioanele republicii şi are în acelaşi timp afaceri stabile şi o autoritate de invidiat pe piaţa financiară internaţională. Posedînd licenţa de cel mai înalt grad – de tip „C”, Banca acordă, prin intermediul filialelor şi reprezentanţelor prezente în teritoriu, un spectru maxim posibil de servicii financiare. Reputaţia înaltă pe piaţa financiară internaţională este confirmată şi de relaţiile de colaborare cu 70 de bănci corespondente din cca. 20 ţări, precum şi prin atragerea investiţiilor pe termen lung de la organizaţiile financiare internaţionale, cum ar fi Corporaţia Financiară Internaţională, Banca Mondială şi diferite fonduri de dezvoltare internaţională.

În cei 15 ani de activitate BC „Moldindconbank” S.A. a devenit nu numai o întreprindere comercială, dar şi o organizaţie cu un sistem de valori şi cu o cultură corporativă deosebită, creînd condiţii favorabile pentru creşterea profesională a fiecărui specialist. În scopul perfecţionării profesionale a colaboratorilor, în cadrul Băncii sînt organizate sistematic studii, cursuri, traninguri şi seminare. Recent, a fost deschisă şi o clasă specială de studii, care permite organizarea operativă a studiilor la standardele moderne de instruire a personalului. 

BC „Moldindconbank” S.A. desfăşoară concomitent activităţi de sponsor şi mecenat, participînd activ în viaţa social-culturală a societăţii moldoveneşti. A devenit deja o tradiţie susţinerea financiară a Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”. În ultimii ani BC „Moldindconbank” S.A. a contribuit activ şi la restaurarea unor monumente de cultură şi cult, inclusiv Mănăstirea Căpriana, Mănăstirea Curchi, Capul de Pod Şerpeni, Lumînarea Recunoştinţei şi altele. Pentru instituţia noastră a devenit o datorie socială susţinerea materială a păturilor vulnerabile, în special a copiilor din şcolile auxiliare şi internate. 

Realizările obţinute în aceşti ani reprezintă pentru noi un capital valoros, la care şi-au adus contribuţia atît partenerii, clienţii, acţionarii, cît şi managerii şi lucrătorii băncii. Avem siguranţa că astăzi toţi retrăiesc un sentiment de satisfacţie morală şi de mîndrie, deoarece succesele BC „Moldindconbank” S.A. sunt, în primul rînd, rodul perseverinţei şi muncii Dumnealor. 

Cu prilejul acestei date remarcabile, conducerea BC “Moldindconbank” S.A. aduce sincere felicitări acţionarilor, tuturor clienţilor, partenerilor de afaceri şi colaboratorilor Băncii şi le urează noi performanţe, bunăstare, realizarea tuturor proiectelor. Ne dorim să vă vedem şi pe viitor în familia prosperă a BC ”Moldindconbank” S.A., care este gata să vă ofere şi în continuare toată susţinerea şi suportul necesar pentru a asigura prosperitatea, stabilitatea şu succesul constant al afacerilor Dumneavoastră.  

Valerian Mîrzac, preşedintele Consiliului BC “Moldindconbank” S.A. 

 Svetlana Banari, Preşedintele interimar al Comitetului de Conducere al BC “Moldindconbank” S.A.                                                                            

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71