Arhiva noutatilor

Rezultatele Adunării Generale Anuale a BC "Moldindconbank" S.A.

07.04.2005
Adunarea Generală Anuală a acţionarilor BC “Moldindconbank” S.A. conform ordinii de zi a avut loc în incinta Teatrului Naţional “Mihai Eminescu”. La Adunare generală au fost discutate rezultatele băncii pentru anul 2004, raportul Comisiei de Cenzori, modul de repartizare a beneficiului pentru anul 2004, business-planul şi bugetul băncii pe anul 2005, precum şi modificările la statutul băncii. Totodată în rapoartele managementului de vîrf au fost menţionată situaţia macroeconomică din anul trecut, problemele, cu care s-au confruntat băncile, tendinţele şi perspectivele de dezvoltare ale băncii. Anul 2004 a fost unul favorabil pentru sistemul bancar al Republicii Moldova şi aparte pentru BC „Moldindconbank” S.A. Pe parcursul anului de raportare, BC “Moldindconbank” S.A. şi-a confirmat locul său în grupul celor mai mari 5 bănci ai Republicii Moldova, activele cărora depăşesc 1 mlrd. lei. Activele totale ale băncii au crescut cu 194 mil. lei (+18,2 %) şi au atins cifra de 1.264 mil. lei; portofoliul de credite a constituit 829,7 mil. lei, majorîndu-se cu 134,8 mil. lei (+19,4 %); depozitele au sporit cu 148,7 mil. lei (+22,7%), capitalul s-a majorat cu 33,9 mil. lei (+19%). Ritmuri mai înalte de creştere au fost înregistrate la depozitele persoanelor fizice (+39,2 %). În anul 2004 veniturile băncii au constituit 183,5 mil. lei şi s-au majorat faţă de anul precedent cu 22,8 mil. lei (14,2 %). La capitolul „cheltuieli” Banca a înregistrat 136,7 mil. lei, ceea ce cu 22,7 % sau cu 25,3 mil. lei este mai mult decît în anul precedent. În general, în structura veniturilor s-a majorat ponderea veniturilor aferente dobînzilor, în special veniturilor de la acordarea creditelor. În anul 2004 s-a dezvoltat cu ritmuri înalte activitatea BC „Moldindconbank” S.A. în domeniul cardurilor bancare, numărul cărora s-a mărit cu 41%, deţinînd 12,6% din această piaţă. Profitul brut al băncii a constituit 46,8 mil. lei, iar profit după impozitare – 41,3 mil. lei. Rezultatul financiar obţinut a reprezentat în anul 2004 unica sursă de creştere a capitalului băncii şi a permis o majorare a capitaluilui normativ cu 20% sau cu 34,5 mil. Banca deţine în continuare licenţa „C” care-i permite să efectueze tot spectrul de operaţiuni bancare. Indicii înalţi de creştere a capitalului propriu au dus şi la majorarea nivelului capitalizării. Rezultatele financiare ale băncii au fost confirmate de către compania de audit Deloitte&Touche. În martie curent "pentru realizarea indicilor economici înalţi şi onorarea obligaţiuniilor fiscale integral şi în termen faţă de stat", Băncii i s-a oferit Diploma „Celui mai bun contribuabil al anului 2004”. Banca a beneficiat de această menţiune doi ani la rînd. În afară de aprobarea performanţelor băncii, la Adunare a fost luată decizia de a repartiza beneficiul. Astfel, mărimea dividendelor a constituit 22% pentru acţiuni ordinare, 26,4% pentru acţiuni preferenţiale cu drept de vot şi 40% pentru acţiuni preferenţiale fără drept de vot. În privinţa strategiei băncii pe anul 2005 la Adunare a fost menţionată principala sarcina strategică a băncii – accelerarea ritmului de creştere şi majorarea ponderii băncii pe piaţa bancară. Totodătă, au fost anunţaţi indicii principali ai business-planului BC”Moldindconbank”S.A. pe anul 2005 şi priorităţile principale în dezvoltarea băncii, care prevăd dezvoltarea sectorului vînzărilor cu amănuntul (retail banking), în special implementarea creditelor şi depozitelor ipotecare, operaţiunilor cu metale preţioase, cardurilor sistemului VISA, precum şi dezvoltarea businessului corporativ şi serviciilor trezoreriale. Pentru îmbunătăţirea şi optimizarea sistemului activităţii bancare şi de management al băncii se planifică implementarea noului sistem informaţional, centralizarea bazelor de date, regimul de lucru on-line şi modernizarea tehnicii de calcul a băncii. De asemenea, la adunare a fost aprobată organizaţia de audit Deloitte&Touche şi cuantumul retribuirii serviciilor acesteia, precum şi au fost aleşi membrii Consiliului Băncii.
Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71