Arhiva noutatilor

BC “Moldindconbank” S.A. - «Cea mai bună bancă a anului 2003 din Moldova în cadrul programului susţinerii dezvoltării comerţului»

22.04.2004
În cadrul întrunirii anuale a BERD, pe data de 19 aprilie 2004 în Londra (Marea Britanie) s-a desfăşurat ceremonia de premiere a BC ”Moldindconbank” S.A. cu titlu de vază. Primul vicepreşedinte al BERD, Noreen Doyle a înmînat premiul reprezentanţilor băncii - Dlui Victor Cibotaru, preşedintele băncii şi Dlui Valerian Mîrzac, preşedintele consiliului băncii, care au participat la forum împreună cu delegaţia oamenilor de afaceri din Moldova. BC „Moldindconbank” S.A. a fost numită „Cea mai bună bancă a anului 2003 din Moldova în cadrul programului susţinerii dezvoltării comerţului” (Trade Facilitation Programme) şi a fost inclusă în lista celor mai bune 8 bănci din Europa Centrală şi de Est şi ţările CSI, care au asigurat cantitatea cea mai mare de operaţiuni comerciale intraregionale şi internaţionale, efectuate de companiile businessului mic şi mijlociu. Banca a fost distinsa cu premiul de vază în calitate de emitent a 40% din volumul total de instrumente comercial-financiare emise de băncile din Moldova în cadrul programului BERD pentru susţinerea dezvoltării comerţului. BC „Moldindconbank” S.A. participă în acest program din anul 2000. Programul de susţinere a dezvoltării comerţului BERD este orientat spre stimularea relaţiilor comerciale externe cu ţările Europei Centrale şi de Est şi ţările din CSI. În cadrul acestui program BERD oferă garanţii băncilor confirmătoare internaţionale şi în acelaşi timp preia riscurile politice şi comerciale de achitare a tranzacţiilor, efectuate de băncile emitente în ţările unde îşi desfăşoară activitatea (operaţiunile) BERD. Programul prevede eliberarea garanţiilor pentru tranzacţiile de export-import efectuate de ţările participante, şi de asemenea tranzacţiile între acestea. În program participă mai mult de 79 de bănci emitente din 21 de ţări unde efectuează operaţiuni BERD în rînd cu peste 500 de bănci confirmătoare din alte ţări ale lumii. Anul 2003 a fost pentru program cel mai bun an, volumul operaţiunilor s-a majorat cu 26% comparativ cu anul precedent. În cadrul adunării anuale a BERD de asemenea a fost discutată chestiunea de acordare BC ”Moldindconbank” S.A. liniei de credit în mărime de 5 mil. dolari SUA. Decizia finală referitor la acest credit va fi luată pe data de 25 mai 2004 de către consiliul directorilor BERD. Mijloacele sunt destinate programului de finanţare a creditării întreprinderilor mici şi mijlocii din Moldova.
Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71