Arhiva noutatilor

150 mii lei pentru sponsorizarea complexului monumental “Badea Mior”

05.04.2004
BC "Moldindconbank" S.A. îşi lărgeşte în permanenţă domeniul activităţii de binefacere şi sponsorizare, participînd activ la realizarea proiectelor şi programelor destinate păstrării patrimoniului cultural şi spiritual al poporului. Astfel, BC "Moldindconbank" S.A. a participat în calitate de sponsor al construcţiei Monumentului “Lumînarea Recunoştinţei”, inaugurarea căruia a avut loc la 27 martie 2004 în oraşul Soroca. Suma totală transmisă de către Bancă pentru sponsorizarea complexului monumental “Badea Mior” constituie 150 mii lei. La 1 aprilie 2004, în incinta Parlamentului Republicii Moldova a avut loc înmînarea scrisorii de mulţumire d-lui Victor Cibotaru, Preşedinte al Comitetului de conducere BC "Moldindconbank" S.A. de către d-na Eugenia Ostapciuc, Preşedintele Parlamentului, “pentru grija manifestată faţă de renaşterea şi valorificarea patrimoniului cultural al poporului nostru”. În scrisoare este exprimată aprecierea faţă de contribuţia financiară şi materială la înălţarea Monumentului, fapt care “constituie o expresie a sincerei dorinţe de a conlucra pentru renaşterea şi promovarea adevăratelor valori ale spiritualităţii noastre, de a înfrumuseţa plaiul moldav cu veritabile opere monumentale”.
Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71