Arhiva noutatilor

Adunarea generală a acţionarilor BC "Moldindconbank" S.A.

23.02.2004
Stimaţi acţionari ai BC “Moldindconbank” S.A., Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Hotărîrea Consiliului Băncii (proces-verbal nr. 1 din 29.01.2004), pe data de 8 aprilie 2004 cu începere de la ora 11.00 va avea loc adunarea generală anuală ordinară a acţionarilor pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 79, în incinta Teatrului Naţional “Mihai Eminescu”. Ordinea de zi: 1. Cu privire la aprobarea dării de seamă a Consiliului Băncii, raportului financiar anual al Băncii, dării de seamă a Comisiei de cenzori, repartizării beneficiului şi mărimii dividendelor pentru anul 2003. 2. Cu privire la aprobarea Planului strategic al Băncii pe anii 2004-2006, Planului de afaceri, bugetului şi normativelor de repartizare a profitului pe 2004. 3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Băncii. 4. Confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia. 5. Despre modificarea şi completarea Statutului BC “Moldindconbank” S.A. Informaţii suplimentare.  Adunarea se desfăşoară cu prezenţa acţionarilor.  Lista acţionarilor cu dreptul de participare la adunare este întocmită la data de 23 februarie 2004.  Înregistrarea acţionarilor sau a reprezentanţilor acestora se efectuează în baza buletinului de identitate sau a paşaportului.  În cazul imposibilităţii participării la adunare, acţionarul are dreptul de a delega o persoană în baza mandatului perfectat conform Legii privind societăţile pe acţiuni, art. 57, p.5. Mandatul de participare la adunarea generală se autentifică de notar sau de administraţia organizaţiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acţionarului, iar pentru pensionari - de organul de asistenţă socială de la locul de trai.  Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vizează ordinea de zi a adunării, începînd cu 29 martie 2004 între orele 9.00 - 16.00, în sediul Băncii din str. Armenească, 38, bir. 326, cu excepţia zilelor de odihnă (sîmbătă şi duminică).  Înregistrarea participanţilor se efectuează începînd cu 06.04.2004, între orele 9.00 – 16.00 (bir.326), iar în ziua adunării între orele 9.30 – 10.45. Consiliul BC “Moldindconbank” S.A.
Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71