Arhiva noutatilor

Inchiderea proiectului asistentei tehnice IFC/RIAS pentru "Moldindconbank"

24.06.2003
Astazi, 25 iunie 2003, a avut loc inchiderea oficiala a proiectului asistentei tehnice IFC. Acesta a fost destinat pentru Moldindconbank prin intermediul companiei de consultanţă “RIAS” BV, subsidiară a Rabobank Group Olanda. “Contractul cu privire la acordarea Asistenţei Tehnice”, a fost încheiat în luna august, anul 2000 şi a durat aproape trei (3) ani. În cadrul acestui proiect, banca a fost vizitată de mai mulţi experţi şi consultanţi din cadrul companiei “RIAS”. Din partea băncii au fost implicaţi în lucru peste 200 de angajaţi, iar două (2) echipe formate din angajaţii MICB au vizitat Olanda, beneficiind de cursuri de instruire teoretice la RIAS şi practice la Rabobank. Conţinutul proiectului:  Strategia.  Activitatea creditară.  Managementului financiar.  Dirijarea filialelor.  Managementului relaţiilor cu clientela;  Marketing  Audit intern  Reproiectarea proceselor afacerilor  Tehnologii Informaţionale noi In cadrul proiectului banca a reuşit să implementeze urmatoarele:  Elaborarea planului strategic al băncii pentru anii 2001 – 2003. Planul a inclus cerinţe moderne faţă de instituţia financiară  Reorganizarea structurii. În luna decembrie 2002 a avut loc implementarea noii structuri organizatorice, bazată pe conceptul Managementului Relaţiilor cu Clientela (MRC). Ca rezultat Banca Centrală precedentă şi-a divizat funcţiile de conducere separat de funcţiile comerciale de deservire a clienţilor. Cele din urmă s-au concentrat într-o filială nouă – filiala “Centru”. În rezultat banca a înregistrat o creştere a indicilor financiari în anul 2003 pe filială.  Îmbunătăţirea activităţii creditare. Au fost examinate politicile şi procedurile de acordare a creditelor; elaborarea manualului de creditare.  Crearea comitetului ALCO, care dirijează activele şi pasivele băncii cu scopul minimizării riscurilor.  Îmbunătăţirea dirijării filialelor. Cu acest scop a fost organizată "Direcţia monitorizare a filialelor", scopul căreia este monitorizarea activităţii filialelor, acordarea suportului metodologic şi administrativ în activitatea lor, îndeplinirea funcţiilor de intermediar între filiale şi Oficiul Central;  Implementarea serviciilor electronice, reprezentînd baza pentru dezvoltare în continuare a serviciilor băncii. Proiectul continuă să se dezvolte şi banca planifică să implementeze urmatoarele:  A revizui şi reproiecta procesele existente în Moldindconbank cu scopul îmbunătăţirii eficienţei activităţii.  A moderniza Tehnologiile Informaţionale: a implementa reţeaua corporativă, a dezvolta serviciile electronice, a crea Sistemul Informaţional de Dirijare.  A dezvolta Centrele de Profit, care vor permite determinarea concretă a aportului fiecărei subdiviziuni, precum şi a angajatului la obţinerea rezultatelor băncii.  A răspindi principiile MRC (Managementul Relaţiilor cu Clientelă) tuturor filialele reieşind din experienţa acumulată de filiala Centru.  A continua colaborarea cu IFC prinvind acordarea asistenţei tehnice, orientată spre instruirea angajaţilor băncii. Dorim să menţionăm că toată informaţia acumulată în procesul realizării Proiectului Asistenţei Tehnice a fost colectată într-un singur document, numit “Managementul bancar. Manualul asistenţei tehnice”, care va fi multiplicat şi distribuit filialelor, pentru ca fiecare angajat Moldindconbank să le poată utiliza pentru perfectarea cunoştinţelor.
Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71