Arhiva noutatilor

Totalurile adunării generale a acţionarilor

27.03.2003
La adunarea generală a acţionarilor, care a avut loc pe 28 martie 2003, au fost aprobate totalurile anuluii financiar 2002. Pentru anul precedent profitul net al băncii a constituit 34.4 mln. lei, valuta bilanţului s-a majorat cu 29% şi a atins spre sfîrşitul anului suma de 856.8 mln. lei, capitalul normativ a constituit 135,3 mln. lei, depăşind cerinţele BNM pentru licenţa de tip "C" cu 41%. Portofoliul de credite a crescut cu 22% şi a alcătuit 547,6 mln. lei, calitatea creditelor s-a îmbunătăţit: raportul fondului de risc format la total credite acordate a constituit 6,7% în comparaţie cu 8,2% la începutul anului. Spre sfîrşitul anului volumul depozitelor atrase a constituit 510,5 mln lei, majorîndu-se cu 41%. Rentabilitatea capitalului normativ (ROE) a constituit 26,9%, rentabilitatea activelor (ROA) - 4,5%. Rezultatele financiare ale anuui 2002 sunt confirmate de raportul companiei de audit "Deloitte&Touche". Adunarea a hotărît să repartizeze 6,8 mln. lei pentru plata dividendelor. Mărimea dividendelor la acţiuni ordinare constituie - 22%, la acţiuni preferenţiale cu drept de vot - 26,4% şi la acţiuni preferenţiale fără drept de vot - 40%. Restul profitului va fi repartizat pentru dezvoltarea băncii. Totodată adunarea generală a adoptat planul şi direcţiile principale de activitate pentru anul 2003, a ales Consiliul băncii şi Comisia de cenzori.
Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71