Arhiva noutatilor

Adunarea generală a acţionarilor BC "Moldindconbank" S.A.- 28 martie 2003

18.02.2003
Stimaţi acţionari ai BC “Moldindconbank” S.A., Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Hotărîrea Consiliului Băncii (proces-verbal nr. 1 din 12.02.2003), pe data de 28 martie 2003 cu începere de la ora 11.00 va avea loc adunarea generală anuală a acţionarilor pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 79, în incinta Teatrului Naţional “Mihai Eminescu”. Ordinea de zi: 1. Examinarea şi aprobarea dării de seamă a Consiliului Băncii, a raportului financiar anual pe anul 2002 şi direcţiilor principale de dezvoltare a Băncii pentru 2003, dării de seamă a Comisiei de cenzori. 2. Cu privire la repartizarea beneficiului şi mărimea dividendelor pe anul 2002. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului BC “Moldindconbank” S.A. pentru anul 2003. 3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Băncii şi a Comisiei de cenzori. 4. Confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia. 5. Despre modificarea şi completarea Statutului BC “Moldindconbank” S.A., Regulamentului cu privire la Consiliul Băncii şi Regulamentului privind Comisia de cenzori. Informaţii suplimentare.  Adunarea se desfăşoară cu prezenţa acţionarilor.  Lista acţionarilor cu dreptul de participare la adunare este întocmită la data de 13 februarie 2003.  Înregistrarea acţionarului sau reprezentantului său se efectuează în baza buletinului de identitate sau a paşaportului.  În cazul imposibilităţii de a participa la adunare, acţionarul are dreptul de a delega o persoană în baza mandatului perfectat conform Legii privind societăţile pe acţiuni, art. 57, p.5. Mandatul de participare la adunarea generală se autentifică de notar sau de administraţia organizaţiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acţionarului, iar pentru pensionari - de organul de asistenţă socială de la locul de trai.  Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vizează ordinea de zi a adunării, începînd cu 18 martie 2003 între orele 9.00 - 16.00, în sediul Băncii din str. Armenească, 38, bir. 326, cu excepţia zilelor de odihnă (sîmbătă şi duminică).  Înregistrarea participanţilor se efectuează începînd cu 25.03.2003, între orele 9.00 – 16.00, iar în ziua adunării între orele 9.30 – 10.45. Consiliul BC “Moldindconbank” S.A.
Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71