Arhiva noutatilor

Comentarii referitor la creditul acordat SRL “Feodosia” de către BC “Moldindconbank” SA

01.12.2002
În ultimul timp, în sursele mass-media ale Republicii Moldova periodic se vehiculează anumite informaţii ce poartă un caracter tendenţios, referitor la creditul acordat SRL “Feodosia” de către BC “Moldindconbank” SA una din asigurările căruia a servit scrisoarea de garanţie emisă de către SA “Bucuria”. Pînă în prezent BC “Moldindconbank” SA s-a abţinut de la comentarii la această temă, în speranţă că problema apărută putea fi soluţionat pe cale amiabilă s-au în instanţele de judecată, după cum prevede legislaţia Republicii Moldova. Spre regret, derularea evenimentelor ne impune să facem următoarele declaraţii: - Creanţele la care se face referinţă au fost realizate de BC “Moldindconbank” SA la începutul lunii septembrie 2002 Companiei “Fucshia Limited”. În rezultat, Compania dată a devenit succesor de drept al Băncii pe datoria menţionată şi proprietar al unui pachet de acţiuni de proporţie al SA “Bucuria”; - Înainte de a realiza creanţele nominalizate persoanei terţe, BC “Moldindconbank” SA a purtat cîteva runde de negocieri cu conducerea SA “Bucuria” şi reprezentanţii acţionarului de proporţie - Compania “AL-SAQR FZE” (Emiratele Arabe Unite), care au refuzat în ultima instanţă de a procura creanţele şi respectiv pachetul de acţiuni emis de către SA “Bucuria” şi depus în gaj de către propeietarul acestora - SRL “Feodosia”; - Publicările în mass-media făcute de reprezentanţii Companiei “Fucshia Limited”, care este la ora actuală unul din principalii acţionari ai SA “Bucuria”, denotă faptul că de către ei s-au făcut mai multe tentative de a organiza o conlucrare constructivă cu conducerea fabricii şi ceilalţi acţionari. În acest sens s-a propus organiazarea întîlnirii cu colectivul de muncă pentru a face public planurile de investiţii cu scopul dezvoltării de mai departe a întreprinderii. Spre regret, aceste iniţiative nu au fost sprijinite de actuala conducere a SA “Bucuria”; - Ţinînd cont de cele expuse, considerăm că campania dezlănţuită nu are nimic comun cu interesele dezvoltării de mai mai departe a SA “Bucuria” şi a bunăstării colectivului acesteia dar este îndreptată la menţinerea cu orice preţ a controlului unitar asupra SA “Bucuria” de către Compania “AL-SAQR FZE”, fapt pentru care se încearcă manipularea cu opinia publică şi se dezinformează colectivul întreprinderii. BC “Moldindconbank” SA declară cu nu poate fi de acord cu insinuările înaintate prin intermediul surselor mas-media, dat fiind faptul că Banca a actiavat strict în conformitate cu cerinţele legii. Considerăm că litigiul existent poate fi soluţionat pe cale amiabilă în cazul unei conlucrări constructive din partea conducerii SA “Bucuria” şi al Companiei “AL-SAQR FZE” cu al doilea acţionar de proporţie Compania “Fucshia Limited”.
Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71