Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

30.01.2024

 

Stimate acţionar,

Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile Capitolului VI din Statutul Băncii Comerciale  „Moldindconbank” S.A., în temeiul hotărârii Consiliului Băncii din 23.01.2024, este convocată Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., care se va ține la data de 22.02.2024, ora 11:00, prin corespondență, la sediul BC „Moldindconbank” S.A. pe adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Armenească, 38, etajul 3, sala de ședințe nr.1.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii:

Punct unic: Cu privire la repartizarea profitului net anual pentru anul 2022.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. este întocmită de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare conform situației din 23.01.2024, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a Adunării începând cu data de 12.02.2024, în zilele de lucru, de la ora 10:00 până la ora 16:00 la Direcția evidența acționarilor şi a persoanelor afiliate, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Armenească, 38. De asemenea, modelul buletinului de vot și materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării, care nu constituie obiect al secretului de stat sau comercial și/sau publicarea cărora nu poate prejudicia Banca, vor fi disponibile acționarilor Băncii prin intermediul Portalului pentru acționarii Băncii, pe pagina web: https://actionari.micb.md.

Buletinul de vot urmează a fi completat, semnat (cu autentificarea în modul stabilit a semnăturii) şi prezentat la oficiul central al Băncii pe adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, str.Armenească, 38, nu mai târziu de 22.02.2024, ora 10:45 inclusiv. Informația privind modul de completare a buletinului de vot, inclusiv procedura de reprezentare a acționarilor Băncii în cadrul Adunării este indicată în buletinul de vot.

Rezultatul votului la Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., va fi adus la cunoștința acționarilor Băncii prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „Capital Market” şi pe pagina web a Băncii (www.micb.md), în termenul stabilit de legislația în vigoare.

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71