Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

21.06.2023

Pe data de 16.06.2023, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38,  etajul 3, sala de ședințe nr.1, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., ţinută prin corespondenţă.

La Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., au participat acționarii băncii sau reprezentanții acestora care dețin 94,96% din total acțiuni cu drept de vot aflate în circulație.

În urma examinării chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A.:

  1. 1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2022.
  2. 2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului Băncii pentru anul 2022.
  3. 3. A confirmat „Moore Stephens KSC” S.R.L. în calitate de entitate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al situațiilor financiare ale BC „Moldindconbank” S.A. în anul 2023 și a unor servicii conexe, și a stabilit cuantumul retribuţiei pentru serviciile prestate.
  4. 4. A aprobat plata dividendelor către acționarii Băncii în sumă de 72,45 lei pentru o acțiune aflată în circulație, în suma totală de 358 240 399,65 lei, din contul profitului net pentru anul 2021. Plata dividendelor conform prezentei hotărâri se va efectua în formă pecuniară persoanelor incluse în Lista acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., întocmită conform situației din 10.05.2023, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. Plata dividendelor conform prezentei hotărâri se va efectua în termenul prevăzut de legislația în vigoare. Profitul net al BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2022 în sumă de 900 711 554 lei, se va considera profit nedistribuit până la adoptarea de către Adunarea generală a acţionarilor Băncii a unei alte hotărâri în acest sens.
  5. 5. A stabilit cuantumul retribuţiei muncii, remuneraţiilor şi compensaţiilor membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A
  6. 6. A ales membrii Consiliului Băncii, conform listei, pe un termen de 3 ani din data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Băncii ales prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii din 29.01.2021 (proces-verbal nr.01). Lista membrilor Consiliului Băncii: Stepic Herbert; Iuga Vasile; du Breil de Pontbriand Gaël, Jean-Marie, Ghislain, Gerard; Nikolov Nikolay; Higgins Thomas Michael; Hristov Alexandre; Spînu Ana.

Rezultatul votului asupra chestiunilor din ordinea de zi a Adunării generale este disponibil la adresa: https://www.micb.md/informatia-valori-mobiliare-ro/evenimente-activitate-economico-fin-ro/.

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71