17.01.2023

 

BC “Moldindconbank” S.A. informează clienţii persoane juridice şi persoane fizice care practică activitatea de antreprenoriat și persoanele învestite de stat cu competenţe de a îndeplini activităţi de interes public despre închiderea conturilor curente: soldul cărora este 0,00 la data închiderii şi pe parcursul ultimilor 2 ani consecutivi, calculați din data publicării prezentului Aviz, în aceste conturi nu au fost efectuate tranzacţii, cu excepţia decontării comisioanelor sau altor plăţi datorate pentru serviciile bancare prestate; soldul cărora este diferit de 0,00 la data închiderii şi pe parcursul ultimilor 3 ani consecutivi, calculați din data publicării prezentului Aviz, în aceste conturi nu au fost efectuate tranzacţii, cu excepţia decontării comisioanelor sau altor plăţi datorate pentru serviciile bancare prestate.

Nu vor fi închise conturile curente, în cazul in care clientul deține conturi în alte valute, unele dintre care sunt active, inclusiv conturi de depozit, de card și de credit, precum și conturile asupra cărora sunt aplicate sechestre/interdicții/grevări emise de persoanele / organele abilitate.

Închiderea propriu - zisă a conturilor va fi efectuată de Bancă începând cu 01 februarie 2023.
Pentru menținerea conturilor curente ce pot fi închise în conformitate cu prezentul Aviz cu statutul de cont deschis, titularii acestora se pot adresa managementului sucursalei Băncii, în care acesta a deschis contul curent, în termen 15 zile din data publicării prezentului Aviz, data limită 31 ianuarie 2023.

 

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71