30.09.2022

BC “Moldindconbank” S.A. informează clienții persoane fizice  despre închiderea conturilor curente/ de economii:

  1. soldul cărora este 0,00 și, pe parcursul ultimilor 2 ani consecutivi, calculați  din data publicării prezentului Aviz,  în aceste  conturi nu a  fost efectuată nici o operațiune, cu excepția decontării comisioanelor sau a altor plăți datorate pentru serviciile bancare;
  2. soldul cărora este diferit de 0,00, dar nu depășește echivalentul a 1000 MDL și, pe parcursul ultimilor 3 ani consecutivi, calculați  din data publicării prezentului Aviz, nu a fost efectuată nici o operațiune de plată în/din cont, decât decontarea comisioanelor datorate Băncii sau altor plăți datorate pentru serviciile bancare.

În legătură cu închiderea conturilor bancare menționate, BC “Moldindconbank” S.A. vă aduce la cunoștință, că din suma soldurilor existente va fi reținut de către Bancă comisionul de închidere a contului, în conformitate cu tarifele în vigoare ale băncii.

Soldul ce nu depășește echivalentul a 1000 MDL, diminuat cu valoarea comisionului de închidere a contului,  în conformitate cu tarifele în vigoare ale băncii, va putea fi ridicat de către titularul contului (alte persoane îndreptățite conform Legii), în orice moment la sucursala Băncii, în care este deschis contul.

Nu vor fi închise conturile curente/de economii,  în cazul în care clientul deține alte conturi active indiferent de valută, inclusiv conturi de depozit și de credit, precum și conturile asupra cărora sunt aplicate sechestre/interdicții/grevări.

Pentru menținerea conturilor curente/ de economii ce pot fi închise, în conformitate cu prezentul Aviz, e suficient să efectuați minim o operațiune pe cont sau să vă adresați la sucursala Băncii, în care este deschis contul, până la data de 01.12.2022.

 Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la orice subdiviziune a BC ”Moldindconbank” S.A.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71