Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

21.06.2022

Pe data de 15.06.2022, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, etajul 3, sala de ședințe nr.1, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., ţinută prin corespondenţă.

La Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., au participat acționarii băncii sau reprezentanții acestora care dețin 93,74% din total acțiuni cu drept de vot aflate în circulație.

În urma examinării chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A.:

1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2021.

2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului Băncii pentru anul 2021.

3. Ținând cont de recomandarea Băncii Naționale a Moldovei de abținere pe parcursul anului 2022 de la distribuirea de dividende până la atenuarea efectelor negative cauzate de situația curentă, a hotărât că profitul net al BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2021 în sumă de 716 442 936 lei, se va considera profit nedistribuit până la adoptarea de către Adunarea generală a acţionarilor Băncii a unei alte hotărâri în acest sens.

4.A aprobat Actul adițional cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice şi operate în Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.

5. A confirmat „Moore Stephens KSC” S.R.L. în calitate de entitate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al situațiilor financiare ale BC „Moldindconbank” S.A. în anul 2022 și a unor servicii conexe, și a stabilit cuantumul retribuţiei pentru serviciile acesteia.

Rezultatul votului asupra chestiunilor din ordinea de zi a Adunării generale este disponibil la adresa: https://www.micb.md/informatia-valori-mobiliare-ro/evenimente-activitate-economico-fin-ro/.

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71