Arhiva noutatilor

Moldindconbank a desfășurat Adunarea generală ordinară a acționarilor 2022

17.06.2022

Pe data de 15.06.2022, la sediul băncii a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.. La Adunarea generală au participat acționarii băncii sau reprezentanții acestora, care dețin 93,74% din total acțiuni cu drept de vot aflate în circulație. Toate chestiunile incluse în ordinea de zi a Adunării generale au fost adoptate cu peste 99% din voturile reprezentate la Adunare.

Adunarea generală a luat act de darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2021 și a aprobat darea de seamă anuală a Consiliului Băncii pentru anul 2021.

Banca a raportat realizări semnificative: o acoperire de peste 20% din piaţă la capitolul activelor (20,6%), a creditelor acordate (20,4%) şi a depozitelor atrase (21,0%). Moldindconbank este prima bancă în segmentul creditării ipotecare, cu o cotă de 27,6%, este banca lider pe piața cardurilor de plată, cu o cotă de 37,8%, precum şi în segmentul operațiunilor cu cardurile de plată. Banca menține un nivel înalt de lichiditate şi capitalizare, demonstrând în anul 2021 cea mai înaltă eficiență financiară în sistemul bancar autohton.

Aceste performanţe reprezintă fundamentul solid pentru dezvoltarea cu succes a băncii şi în continuare. Procesele de digitalizare din cadrul băncii vor transforma instituția în toate domeniile de activitate, propulsând Moldindconbank către cele mai inovative şi avansate standarde ale industriei și a serviciilor de calitate oferite clienţilor.

De asemenea au fost aprobate modificări în Statutul Băncii și s-a confirmat entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al situațiilor financiare ale Băncii în anul 2022.

Referitor la plata dividendelor, Adunarea generală, ținând cont de recomandarea Băncii Naționale a Moldovei de abținere pe parcursul anului 2022 de la distribuirea de dividende până la atenuarea efectelor negative, cauzate de situația curentă, a hotărât că profitul net al Băncii pentru anul 2021 se va considera profit nedistribuit până la adoptarea de către Adunarea generală a unei alte hotărâri în acest sens. După această decizie, rata de adecvare a capitalului a crescut cu peste 31%, ceea ce confirmă încă o dată stabilitatea instituției.

Rezultatul votului Adunării generale va fi adus la cunoștința acționarilor Băncii prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „Capital Market” şi pe pagina web a băncii, în termenul stabilit de legislația în vigoare.

***

Moldindconbank este o bancă de importanță sistemică pentru Republica Moldova, confirmând statutul de bancă de top și în anul 2021 prin pozițiile de lider pe piață la cele mai importante segmente. Realizările băncii se datorează echipei de profesioniști și susținerii acordate de acționarul majoritar DOVERIE UNITED HOLDING din Bulgaria.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71