Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.!

28.07.2021

Pe data de 26.07.2021, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, etajul 3, sala de ședințe nr.1, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., ţinută prin corespondenţă.

La Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., au participat acționarii băncii sau reprezentanții acestora care dețin 95,85% din total acțiuni cu drept de vot aflate în circulație.

În urma examinării chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A.:
     1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2020.
     2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului Băncii pentru anul 2020.
    3. A aprobat plata dividendelor către deținătorii instrumentelor de fonduri proprii ale Băncii în sumă de 55,70 lei pentru o acțiune aflată în circulație, în suma totală de 275.417.394,90 lei, din contul profitului net cumulat pentru anii 2019 şi 2020. Plata dividendelor se va efectua în formă pecuniară, în termenul prevăzut de legislația  în vigoare, persoanelor incluse în Lista acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., întocmită conform situației din 18.06.2021, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A.
    4. A aprobat Actul adițional cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice şi operate în Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. De asemenea s-a hotărât că modificările operate în Statutul Băncii prin prezenta hotărâre, vor intra în vigoare la data înregistrării de stat a acestora la I.P. „Agenția Servicii Publice”.
    5. A confirmat Î.C.S. „Baker Tilly Klitou and Partners” S.R.L. în calitate de entitate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al situațiilor financiare ale BC „Moldindconbank” S.A. în anul 2021 și a unor servicii conexe şi a stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor acesteia.

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71