Arhiva noutatilor

În atenția clienților BC ,,Moldindconbank” S.A.

04.03.2021

În conformitate cu reglementările Băncii Naționale a Moldovei, clientul poate solicita pentru executare în regim normal (transfer normal) sau în regim de urgență (transfer urgent) orice transfer de credit în monedă națională, inclusiv ordinar şi bugetar.

În acest scop, în ordinul de plată prezentat Băncii la rubrica „TIPUL TRANSFERULUI” se aplică mențiunea corespunzătoare „N” - pentru transferul normal sau „U” - pentru transferul urgent.

Graficul de primire a ordinului de plată este stabilit în dependență de modul de prezentare/ transmitere a acestuia:

  • Ordinul de plată pe suport hârtie este primit în limita programului zilei operaționale, stabilit pentru sucursale/oficiile secundare ale acestora;
  • Ordinele de plată  primite de Bancă prin sistemele automatizate de deservire la distanță sunt transmise zilnic pe parcursul a 24 ore, inclusiv zile de odihnă şi sărbătoare, şi se acceptă/refuză/execută în limita programului zilei operaționale, stabilit pentru sucursale/oficiile secundare ale acestora. 

La efectuarea unui transfer de credit, Banca va verifica prezența și corectitudinea completării tuturor elementelor obligatorii ale ordinului de plată, conform prevederilor legislative, suficiența mijloacelor bănești în contul clientului și respectarea prevederilor AML, valutare şi după care va iniția transferul. 

Transferul de credit normal presupune:

  • completarea parametrului „Tipul transferului Normal/ Urgent” cu mențiunea „N”;
  • executarea ordinului de plată într-o perioadă de timp care nu va depăși limita de timp stabilită zilei operaționale în care ordinul de plată a fost emis, primit/recepționat şi acceptat.

Transferul de credit urgent presupune:

  • completarea parametrului „Tipul transferului  Normal / Urgent” cu mențiunea „U”;
  • executarea ordinului de plată aferent transferului de credit intrabancar într-o perioadă de timp ce nu va depăși 1 oră din momentul primirii pe suport hârtie;
  • executarea ordinului de plată aferent transferului de credit interbancar într-o perioadă de timp ce nu va depăși 2 ore din momentul primirii pe suport hârtie;
  • executarea ordinului de plată aferent transferului de credit interbancar într-o perioadă de timp ce nu va depăși 1 oră din momentul importării din sistemele automatizate de deservire la distanță. 

Transferul de credit urgent solicitat de clientul Băncii prin sistemul automatizat de deservire la distanță poate fi doar interbancar – Beneficiarul transferului nu este client al Băncii. 

Pentru efectuarea transferului urgent, Banca va percepe comision conform Tarifelor în vigoare. 

Notă: * Acceptarea ordinului de plată începe în momentul în care sunt întrunite condițiile pentru procesare (inclusiv suficienta mijloacelor bănești). Banca nu poartă răspundere de durata și complexitatea proceselor aferente transferului urgent care nu sunt în gestiunea ei.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71