Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.!

02.12.2020

Pe data de 26.11.2020, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., ţinută prin corespondenţă.

La Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., au participat acționarii băncii sau reprezentanții acestora care dețin 92,35% din total acțiuni cu drept de vot aflate în circulație.

În urma examinării chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A.:

    1. A aprobat Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă, cu intrarea în vigoare din data înregistrării de stat a acestuia. De asemenea, s-a hotărât de a abroga Statutul Băncii Сomerciale „Moldindconbank” S.A. aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor Băncii din 20.04.2018(proces-verbal nr.01), cu modificările ulterioare.

    2. A aprobat Regulamentul Consiliului BC „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă, cu intrarea în vigoare concomitent cu intrarea în vigoare a Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă. De asemenea, s-a hotărât de a abroga Regulamentul Consiliului BC „Moldindconbank” S.A. aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor Băncii din 20.04.2018 (proces-verbal nr.01).

    3. A aprobat stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor şi compensațiilor membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71