Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor!

28.10.2020

AVIZ
de convocare a Adunării generale extraordinare
a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

Stimate acţionar,

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Capitolul VI din Statutul Băncii Comerciale  „Moldindconbank” S.A., în temeiul hotărârii Consiliului băncii din 23.10.2020, pentru data de 26.11.2020 este convocată Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. Forma de ţinere a Adunării – prin corespondenţă.

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. se va ține la data de 26.11.2020, ora 11:00, la sediul BC „Moldindconbank” S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

    Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor băncii:
     1. Cu privire la aprobarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă.
     2. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă.
     3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor și compensațiilor membrilor Consiliului
     BC „Moldindconbank” S.A.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor  BC „Moldindconbank” S.A. se va întocmi conform situației din 31.10.2020, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ținerii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Acționarii băncii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării, începând cu data de 16.11.2020, în zilele de lucru, de la ora 10:00 până la ora 16:00 la Secţia evidenţa acţionarilor şi a persoanelor afiliate, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Buletinul de vot urmează a fi completat, semnat (cu autentificarea în modul stabilit a semnăturii acţionarului (reprezentantului acestuia)) şi prezentat la oficiul central al băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, nu mai târziu de 26.11.2020, ora 10:00 inclusiv. Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului la Adunarea generală extraordinară prin corespondentă a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., va fi adus la cunoştinţa acţionarilor băncii prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „Capital Market” şi pe pagina web a băncii (www.micb.md), în termenul stabilit de legislația în vigoare.

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71