Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.!

17.06.2020

Pe data de 11.06.2020, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., ţinută prin corespondenţă.

La Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., au participat acţionarii băncii sau reprezentanţii acestora care deţin 93,24% din total acţiuni cu drept de vot aflate în circulație.

 În urma examinării chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor băncii:

1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2019.

2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2019.

3. A hotărât că profitul net al BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2019 în sumă de 678.412.932 lei, se va considera profit nedistribuit până la adoptarea de către Adunarea generală a acţionarilor Băncii a unei alte hotărâri în acest sens. De asemenea, Adunarea generală a acţionarilor Băncii a hotărât că va reveni la examinarea posibilităţii repartizării profitului net nedistribuit, sub formă de plată a dividendelor anuale pentru anul 2019, după data de 30.09.2020.

4. A aprobat cuantumul remunerațiilor unice membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.

5. A aprobat modificările și completările operate în Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A., cu intrarea în vigoare din data înregistrării de stat a acestora. De asemenea, s-a hotărât de a abroga hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 29.01.2020 „Cu privire la modificarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.”.

6. A confirmat „Moore Stephens KSC” SRL în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar (auditului extern) al situaţiilor financiare ale BC „Moldindconbank” S.A. în anul 2020 și a unor servicii conexe, și a stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor acesteia.

 

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71