Arhiva noutatilor

PRIVIND AMÂNAREA PLĂȚILOR PENTRU CREDITELE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE

18.05.2020

Luând în considerare dificultățile cu care unii clienți se pot confrunta la plata creditelor în perioada stării de urgenţă, cauzată de pandemia de coronavirus (COVID-19), BC „Moldindconbank” S.A. oferă posibilitatea de amânare a plăților lunare aferente contractelor de credit încheiate cu persoanele fizice (consumatori).

Condițiile pentru solicitarea amânării plăților:

  • Solicitarea este valabilă doar pentru contractele de credit încheiate până la data de 17.03.2020 cu scadența finală după 01.11.2020.
  • Solicitarea este valabilă pentru amânarea plăților lunare, plătibile în perioada 17.03.2020 – 31.05.2020, astfel încât achitarea acestora să înceapă cu luna iunie 2020, după cum urmează:

      - Suma creditului, aferentă ratelor solicitate spre amânare, se va redistribui în mod proporțional, până la data scadenței            finale a creditului;                    

      - Suma dobânzii și comisionului, aferente ratelor solicitate spre amânare, se vor redistribui în mod proporțional în 6            rate consecutive.

  • Veniturile solicitantului au fost semnificativ afectate de pandemia COVID-19, care nu-i permit onorarea obligațiilor curente față de Bancă, fapt care urmează a fi declarat de solicitant în cererea sa (banca poate solicita dovezi a impactului declarat).
  • Solicitantul nu are înregistrate restanțe la achitarea creditului până la data de 17.03.2020, în caz contrar urmează să le achite până la depunerea cererii de amânare.

Modalitatea de depunere a cererii:

Cererea de amânare a plăților, care corespunde condițiilor menționate, urmează a fi depusă de către Client la Bancă până la data de 10.06.2020, inclusiv, prin una din următoarele modalități:

1. cu prezența fizică a Clientului la sucursala Băncii unde a fost contractat creditul. În cazul acceptării de către Bancă a cererii Clientului, părțile vor încheia un acord adițional la contractul de credit.

2. Online, cu expedierea cererii la poșta electronică -  amanare.credite@micb.md

În acest caz, cererea urmează a fi completată conform formularului băncii, semnată de Client, scanată (după caz, fotografiată) și transmisă pe următoarea adresa electronică - amanare.credite@micb.md (doar cererile depuse pe aceasta adresa vor fi examinate). Banca va examina cererea şi va expedia răspunsul prin e-mail, în termen de până la 14 zile de la data depunerii cererii, anexând și un grafic nou de plăți.

Nota! Clienții Băncii care beneficiază de card de credit și întâmpină dificultăți la rambursarea plăților în legătura cu pandemia cu COVID-19, precum și Clienții care nu sunt eligibili pentru a solicita amânarea plăților conform condițiilor menționate mai sus, se pot adresa la sucursala Băncii la care se deservesc, pentru a primi o consultație individuală.

Cererea de amânare a plăților aferente creditului

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71