Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor!

01.04.2020

AVIZ
de convocare a Adunării generale ordinare
anuale a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Capitolul VI din Statutul Băncii Comerciale  „Moldindconbank” S.A., în temeiul hotărârii Consiliului băncii din 26.03.2020, pentru data de 11.06.2020 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. Forma de ţinere a Adunării – prin corespondenţă.

Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. se va ține la data de 11.06.2020, ora 11:00, la sediul BC „Moldindconbank” S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii:

  1. 1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2019.
  2. 2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2019.
  3. 3. Cu privire la plata dividendelor.
  4. 4. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor şi compensațiilor membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.
  5. 5. Cu privire la modificarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.
  6. 6. Cu privire la confirmarea societății de audit pentru prestarea serviciilor de audit obligatoriu ordinar și a unor servicii conexe, și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii se va întocmi conform situației din 30.04.2020, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării, începând cu data de 01.06.2020, în zilele de lucru, de la ora 10:00 până la ora 16:00 la Secţia evidenţa acţionarilor şi a persoanelor afiliate, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Buletinul de vot urmează a fi completat, semnat (cu autentificarea în modul stabilit a semnăturii acţionarului (reprezentantului acestuia)) şi prezentat la oficiul central al băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, nu mai târziu de 11.06.2020, ora 10:00 inclusiv. Informaţia privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., va fi adus la cunoştinţa acţionarilor băncii prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „Capital Market” şi pe pagina web a băncii (www.micb.md), în termenul stabilit de legislaţia în vigoare.

 

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71