Arhiva noutatilor

În atenția deținătorilor direcți și indirecți de dețineri calificate în capitalul social al BC „Moldindconbank” S.A., inclusiv beneficiarilor efectivi ai acestora!

25.02.2020

Prin prezenta, BC „Moldindconbank” S.A. Vă reamintește despre necesitatea prezentării Băncii Naționale a Moldovei, în conformitate cu prevederile cap. VI pct.61 din Regulamentul cu privire la deţinerile în capitalul social al băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.127 din 27.06.2013, a chestionarului, al cărui model este prevăzut în anexa nr.4 (1) la Regulamentul menționat și a declarației, al cărui model este prevăzut în anexa nr.1 sau, după caz, anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.130 din 04.07.2013, anual, cel târziu până la 30 aprilie al anului următor celui de gestiune.

Regulamentele menționate, modelul chestionarului și altor documente ce urmează a fi prezentate Băncii Naționale a Moldovei, sunt disponibile la următoarele linkuri:

https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-detinerea-cotelor-de-participare-capitalul-social-al-bancii (anexa nr.4 (1));

https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-calculul-drepturilor-de-vot-si-inregistrarea-transferului (anexa nr.1, anexa nr.2).

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71