Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

19.12.2019

AVIZ
de convocare a Adunării generale extraordinare
a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Capitolul VI din Statutul Băncii Comerciale  „Moldindconbank” S.A., în temeiul hotărârii Consiliului băncii din 19.12.2019, pentru data de 29.01.2020 este convocată Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. Forma de ţinere a Adunării – cu prezența acţionarilor.

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. se va ține la data de 29.01.2020, ora 11:00, la sediul BC „Moldindconbank” S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, etajul 5.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor băncii:

  1. 1. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.
  2. 2. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor și compensațiilor membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.
  3. 3. Cu privire la modificarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.
  4. 4. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. se va întocmi conform situației din 19.12.2019, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ținerii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Acționarii băncii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării, începând cu data de 17.01.2020, în zilele de lucru, de la ora 10:00 până la ora 16:00 la Secţia evidenţa acţionarilor şi a persoanelor afiliate, la sediul Băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor băncii se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ținerii Adunării, între orele 10:00 – 10:50.

Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).

 

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71