Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.!

04.09.2019

AVIZ

de convocare a Adunării generale extraordinare

a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Capitolul VI din Statutul Băncii Comerciale  „Moldindconbank” S.A., în temeiul hotărârii Consiliului băncii din 29.08.2019, pentru data de 19.09.2019 este convocată Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. Forma de ţinere a Adunării – prin corespondenţă.

Adunarea se va ține la data de 19.09.2019, orele 11:00, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor băncii este formată din punct unic: „Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei pentru servicii suplimentare prestate de către societatea de audit extern în cadrul efectuării auditului obligatoriu ordinar în anul 2019”.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor băncii este întocmită conform situației din 29.08.2019, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ţinerii Adunării generale extraordinare a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. începând cu 09.09.2019 (în zilele de lucru), de la ora 10:00 până la ora 16:00, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Buletinul de vot urmează a fi completat, semnat (cu autentificarea în modul stabilit a semnăturii acţionarului (reprezentantului acestuia)) şi prezentat la oficiul central al băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, nu mai târziu de 19.09.2019, ora 10:00 inclusiv. Informaţia privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului la Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., va fi adus la cunoştinţa acţionarilor băncii prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „Capital Market” şi pe pagina web a băncii (www.micb.md), în termenul stabilit de legislaţia în vigoare.

                                                                                                               

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71