Arhiva noutatilor

Сu privire la desfăşurarea Adunării generale anuale a acţionarilor

28.06.2019

Pe 28 iunie 2019, a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., conform tradiţiei în incinta Teatrului Național „Mihai Eminescu”. După o pauză de trei ani, desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor cu prezență se datorează reîntregirii componenței acționarilor Băncii, în urma procurării de către compania „Doverie-Invest" JSC (Bulgaria), a cotei de 63,89% din capitalul social al Băncii, ulterior fiind majorată până la 77,62%, ca urmare a ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor.

Noul acționar majoritar „Doverie-Invest" JSC este companie fiică a fondului „DOVERIE UNITED HOLDING” – un holding investițional cu participații în peste 20 de întreprinderi din diverse domenii economice, care activează în mai multe țări ale Europei.

În cadrul Adunării au fost discutate următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2018.
  2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2018.
  3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.
  4. Despre achitarea dividendelor.

În cadrul Adunării s-au menţionat cele mai însemnate realizări ale Băncii în anul 2018:

  • Menținerea poziției de piață la majoritatea indicatorilor financiari de bază, inclusiv: total Active - 16,5 miliarde lei (locul II), total Credite - 6,8 miliarde lei (locul II) și total Depozite 13,1 miliarde lei (locul II).
  • Obținerea pentru anul 2018 a celui mai mare profit net din istoria Băncii - 500,3 mil. lei.
  • Majorarea indicatorilor de rentabilitate a activităţii băncii, asigurând Băncii primul loc pe sistemul bancar după rentabilitatea activelor ROA (3,0%) şi rentabilitatea capitalului ROE (20,8%).
  • Îmbunătățirea poziției în top 100 cele mai mari bănci din Europa de Sud-est, plasându-se pe locul 74 după volumul activelor și pe locul 5 după rentabilitatea activelor (ROA), conform clasamentului SEE Top 100 Banks 2019.
  • Consolidarea poziţiei de lider pe piața cardurilor bancare emise în circulație (38,4%) şi pe piața transferurilor internaționale de bani (37,1%).
  • Continuarea dezvoltării cu succes a celor mai inovative servicii financiar-bancare pe piața din Republica Moldova, fapt pentru care revista americană Global Finance a desemnat Moldindconbank - Cea mai inovativă bancă din Moldova în anul 2018.

Rapoartele financiare ale Băncii pentru anul 2018 au fost auditate și confirmate de către compania de audit „Moore Stephens” KSC.

În cadrul Adunării a fost aleasă noua componență a Consiliului Băncii, pe un termen de 4 ani, care urmează să-i înlocuiască pe administratorii temporari cu competențe de membru al Consiliului Băncii. Din componența noului Consiliu fac parte 7 persoane cu experiență vastă în domeniul financiar-bancar din Moldova, Bulgaria, Franța, Marea Britanie și Grecia.

În cadrul Adunării s-a decis să nu fie achitate dividende, astfel profitul obținut în anul 2018 rămâne nerepartizat pentru consolidarea poziției Băncii pe piața bancară.                 

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71