Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

29.05.2019

Avizul

 privind oferta de preluare obligatorie în privinţa acţiunilor emise de BC „Moldindconbank” S.A.

Prin Decizia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.20/2 din 20.05.2019 a fost aprobat Prospectul Ofertei de preluare obligatorie în privinţa acţiunilor ordinare nominative de clasa I emise de BC „Moldindconbank” S.A.

1. Denumirea completă şi adresa juridică a Ofertantului: „DOVERIE-INVEST” J.S.C., cu sediul Bulgaria, or. Sofia 1756, regiunea Sofia (capitală); comuna Stolicina, sectorul Izgrev, c.r. ”Dianabad”, str. Lacezar Stancev, nr.5, bl. A, et.7.
2. Datele de identificare ale emitentului de valori mobiliare ce constituie obiectul ofertei: BC “Moldindconbank” S.A., cu sediul Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Armenească, 38, IDNO 1002600028096.
3. Clasa şi numărul de valori mobiliare deţinute de ofertant şi de către persoanele cu care acționează în mod concertat: „DOVERIE-INVEST” J.S.C. deţine 3,173,751 de acţiuni ordinare nominative de clasa I emise de BC „Moldindconbank” S.A. (codul ISIN MD14MICB1008), cu valoarea nominală de 100.00 lei fiecare, ceea ce constituie 63,89% din capitalul social al BC „Moldindconbank” S.A.
Nu există persoane care acţionează în mod concertat cu „DOVERIE-INVEST” J.S.C. în privinţa acţiunilor emise de către BC „Moldindconbank” S.A.
4. Numărul de valori mobiliare ce constituie obiectul ofertei: Se preconizează spre achiziţionare de către „DOVERIE-INVEST” J.S.C. acţiunile emise de BC „Moldindconbank” S.A. în număr de 1,770,906 de acţiuni, ceea ce constituie 35.65% din totalul acţiunilor emise de  BC „Moldindconbank” S.A.
5. Preţul propus pentru o valoare mobiliară: preţul propus de către „DOVERIE-INVEST” J.S.C. constituie 240.74 lei pentru o acţiune.
6. Termenul de acţiune a ofertei: Oferta de preluare obligatorie este valabilă pentru perioada de 14 zile calendaristice şi este cuprinsă între 29.05.2019 şi 11.06.2019.
7. Datele de identificare a Intermediarului care va deservi oferta de preluare şi telefoanele de contact: Oferta este deservită în calitate de intermediar de către  BC „Moldindconbank” S.A., adresa sediului mun.Chişinău, str.Armenească, 38, IDNO 1002600028096, care deţine Licenţa de societate de investiţii de categoria „C”, Seria CNPF nr.000814 din “15” martie 2015, eliberată de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare pe termen nelimitat. Datele de contact: tel./fax (022)57-68-37, (022)57-68-35, e-mail: valori.mobiliare@micb.md.
8. Date despre locul şi perioada de timp în care doritorii pot lua cunoştinţă cu prospectul ofertei de preluare: acţionarii BC „Moldindconbank” S.A. pot lua cunoştinţă cu prospectul ofertei de preluare obligatorie în format electronic pe pagina web a Intermediarului www.micb.md şi pagina web a Ofertantului www.doverie.bg. De asemenea, la solicitarea acţionarilor, o copie pe suport de hârtie a Prospectului poate fi oferită în mod gratuit de către Intermediar în sediul acestuia pe adresa mun.Chişinău, str.Armenească, 38, în fiecare zi lucrătoare pe parcursul termenului de acţiune a ofertei, indicat la pct.6 din prezentul aviz între orele 09:00-13:00 şi 14:00-16:00.
9. Modul de înaintare a contraofertelor de către acţionarii   BC „Moldindconbank” S.A. care au intenţia de a vinde acţiuni în cadrul Ofertei:

Locul de înaintare a Contraofertelor din partea acţionarilor care acceptă Oferta de preluare obligatorie este sediul central al BC „Moldindconbank” S.A. pe adresa mun.Chişinău, str.Armenească, 38. Orarul de lucru între orele 09:00-13:00 şi 14:00-16:00.

Acţionarii, care acceptă condiţiile Ofertei de preluare obligatorie, pentru a primi şi a semna Contraoferta privind vânzarea acţiunilor în cadrul Ofertei de preluare obligatorie urmează să prezinte următoarele documente:

  • Extrasul din contul de registru, care confirmă dreptul de proprietate a acţionarului asupra acţiunilor, eliberat de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (sediul: mun.Chişinău, str.Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni, 57/1, etajul 1,   tel.(022)99-98-71);
  • Pentru acţionarii – persoane fizice: actul de identitate în original;
  • Pentru reprezentanţii acţionarilor – persoane fizice: actul de identitate al reprezentantului în original, procura, autentificată în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi copia actului de identitate a acţionarului, autentificată notarial;
  • Pentru acţionarii persoane juridice:
  • Actele constitutive şi decizia organului competent privind vânzarea acţiunilor în cadrul Ofertei de preluare;
  • extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  • după caz, actul de identitate al reprezentantului în original, documentul care confirmă împuternicirile reprezentantului.

Împreună cu Contraoferta privind vânzarea acţiunilor în cadrul Ofertei de preluare obligatorie, acţionarul care acceptă Oferta semnează:

- contractul de intermediere pe piaţa de capital, în cazul în care nu are contract încheiat cu Intermediarul;

- documentele necesare pentru transmiterea acţiunilor în custodia Intermediarului;

- ordinul şi alte documente necesare pentru înregistrarea tranzacţiei respective.

Intermediarul, în dependenţa de caz, va solicita documentele necesare pentru încheierea contractului de intermediere pe piaţa de capital, în conformitate cu actele normative în vigoare şi documentele normative interne ale acestuia.

Achitarea preţului acţiunilor, care constituie obiectul ofertei, se va efectua de către Intermediar prin virament la conturile acţionarilor vânzători, indicate în contractul de intermediere pe piaţa de capital, încheiat între  acţionar şi Intermediarul ofertei, sau în numerar în casieria Intermediarului, începând cu a treia zi lucrătoare din data înregistrării tranzacției respective la Bursa de Valori a Moldovei, dar nu mai târziu de două săptămâni de la expirarea duratei Ofertei, cu reţinerea comisioanelor şi taxelor de tranzacţionare specificate în ordinele de vânzare.

ATENŢIE! ÎNAINTE DE A LUA DECIZIA REFERITOR LA VÂNZAREA ACŢIUNILOR ÎN CADRUL OFERTEI DE PRELUARE CITIŢI PROSPECTUL OFERTEI DE PRELUARE!

Ofertant:                                                                                                                                                                                              Intermediar:

„DOVERIE-INVEST” J.S.C.                                                                                                                                     BC „Moldindconbank” S.A.

Prospectul ofertei poate fi accesat aici.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40