Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

22.05.2019

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Capitolul VI din Statutul Băncii Comerciale  „Moldindconbank” S.A., în temeiul hotărârii Consiliului băncii din 20.05.2019, pentru data de 28.06.2019 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. Forma de ţinere a Adunării – cu prezența acţionarilor.

Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. se va ține la data de 28.06.2019, ora 11:00, în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 79.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2018.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2018.
3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.
4. Despre achitarea dividendelor.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 20.05.2019, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. începând cu data de 18.06.2019 (în zilele de lucru), de la ora 10:00 până la ora 16:00, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ținerii Adunării, între orele 09:30 – 10:45, în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”.

Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).

 

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

 

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71