Arhiva noutatilor

În atenția deținătorilor direcți și indirecți de dețineri calificate în capitalul social, inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora!

23.04.2019

În atenția
deţinătorilor direcţi şi indirecţi de deţineri calificate în capitalul social al
BC „Moldindconbank” S.A. inclusiv beneficiarii efectivi ai acestora!

Prin prezenta, BC „Moldindconbank” S.A. Vă reamintește despre necesitatea prezentării Băncii Naționale a Moldovei, în conformitate cu prevederile cap. VI pct. 61 din Regulamentul cu privire la deţinerile în capitalul social al băncii, aprobat prin Hotărârea Comitetului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 127 din 27.06.2013, chestionarul, al cărui model este prevăzut în anexa nr.4(1) la Regulamentul menționat și anexa nr.1 sau, după caz, anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la calculul dreptului de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncii aprobat prin Hotărârea Comitetului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.130 din 04.07.2013, anual, cel târziu până la 30 aprilie al anului următor celui de gestiune.

Regulamentele menționate, inclusiv chestionarul și alte documente ce urmează a fi prezentate Băncii Naționale a Moldovei sunt disponibile la următoarele linkuri:

https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-detinerea-cotelor-de-participare-capitalul-social-al-bancii (anexa nr.4(1));

https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-calculul-drepturilor-de-vot-si-inregistrarea-transferului (anexa nr.1, anexa nr.2).

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71