Arhiva noutatilor

Aviz privind expunerea în continuare spre vânzare a pachetului de acţiuni nou-emise de către BC „Moldindconbank” S.A.

12.02.2019

În conformitate cu prevederile art.52 alin.(3), art.52(1) din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor, art.54(1) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice și în temeiul:

  • Hotărârilor Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.278 din 20.10.2016, nr.163 din 11.07.2018 „Cu privire la prelungirea termenului de vânzare a acțiunilor nou-emise de către Banca Comercială „Moldindconbank” S.A.”, nr.254 din 12.10.2018 „Cu privire la prelungirea termenului de vânzare a acțiunilor nou-emise de către BC „Moldindconbank” S.A.” şi nr.20 din 18.01.2019 „Cu privire la prelungirea termenului de vânzare a acțiunilor nou-emise de către BC „Moldindconbank” S.A.”;
  • Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/1 din 29.01.2018 „Cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare”;
  • Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.51 din 30.01.2019 „Cu privire la cumpărarea şi deetatizarea acţiunilor nou-emise de banca de importanţă sistemică B.C. „Moldindconbank” S.A.”;
  • Hotărârilor Comitetului de conducere al BC „Moldindconbank” S.A. din 19.01.2018 (procesul-verbal nr.08), din 13.04.2018 (procesul-verbal nr.43), din 16.07.2018 (procesul-verbal nr.86), din 17.10.2018 (procesul-verbal nr.124) şi din 08.02.2019 (procesul-verbal nr.16),

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă despre expunerea în continuare spre vânzare, a 3 173 751 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, emise de BC „Moldindconbank” S.A.

Condiţiile vânzării acţiunilor menţionate sunt următoarele:

1. Acţiunile se expun spre vânzare ca pachet unic, în număr de 3 173 751 de acțiuni, prin intermediul licitaţiei cu strigare organizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei.  

2. Licitaţia cu strigare va avea loc începând cu data de 18.02.2019 și până la data de  22.02.2019 inclusiv.

3. Prețul de expunere spre vânzare al acțiunilor menționate constituie 239,50 MDL per acțiune.

4. Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate doar de persoanele care au obţinut aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite la art.47-49 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

Comitetul de conducere al băncii

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40