Arhiva noutatilor

Aviz privind expunerea spre vânzare a pachetului de acţiuni emise de BC „Moldindconbank” S.A.

17.04.2018

În conformitate cu prevederile art.52 alin.(3) din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor şi art.11/1 din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital și în temeiul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.278 din 20.10.2016, Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/1 din 29.01.2018 „Cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare” și Hotărârilor Comitetului de conducere al BC „Moldindconbank” S.A. din 19.01.2018 (procesul-verbal nr.08) şi din 13.04.2018 (procesul-verbal nr.43), BC „Moldindconbank” S.A. anunţă despre expunerea spre vânzare din 17.04.2018 a 3 173 751 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, emise de BC „Moldindconbank” S.A.

Condiţiile vânzării acţiunilor menţionate sunt următoarele:

1. Acţiunile se expun spre vânzare ca pachet unic în număr de 3 173 751 de acțiuni, prin intermediul licitaţiei cu strigare organizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei.  

2. Licitaţia cu strigare va avea loc în perioada de la 03.07.2018 până la 16.07.2018.

3. Prețul inițial de vânzare constituie 239,50 MDL per acțiune.

4. Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau un grup de persoane ce acţionează concertat care au obţinut aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite la art.47-49 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

Informaţia prevăzută la art.11/1 alin.(6) din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital este dezvăluită pe pagina web a Băncii www.micb.md/img/n-info-doc/Offering_Memorandum.pdf.

Comitetul de conducere al Băncii

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40